Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

,

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

DSD II

.

dsd

.

Uczniowie II LO mają możliwość przystępowania do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje w zakresie języka niemieckiego DSD II. W ramach przygotowania do DSD uczestniczą w dodatkowych lekcjach z niemieckim nauczycielem.

.

.


.

Czym jest DSD II?

.

Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK).

.

Egzaminy na DSD są przeprowadzane w szkołach średnich w klasie maturalnej. Certyfikat DSD II zdaje się na poziomie B2/C1, z czego wynika, że egzamin ten jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge. Do egzaminu podchodzi się bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek opłaty, o ile zdaje się go grupowo.

.

Wcześniej egzamin uważało się za zdany tylko wówczas, gdy uczestnik osiągnął co najmniej 30% z każdej części egzaminu, a łączny wynik egzaminu przekroczył 60%. W 2007 formuła została zrewolucjonizowana i obowiązuje do dziś: osoby, które osiągną co najmniej 30% z każdej części, ale nie przekroczą 60% ze wszystkich części, otrzymują certyfikat DSD B2, natomiast osoby, które zdały go według wcześniejszych warunków: DSD C1.

.

Egzamin DSD II:

– jest bezpłatny

– uprawnia do studiowania w Niemczech

– zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy

.


.

Co roku w II LO odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów DSD Stufe II, na której obecni są dyrektorzy, nauczyciele i absolwenci poznańskich szkół patronackich ZfA (II, VII oraz IX LO). Certyfikaty z egzaminu języka niemieckiego na poziomie B2 i C1 wręczają zaproszeni goście honorowi – przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

.


.

Poznań: język niemiecki w szkołach – DSD

.


.

We wtorek 24 maja w auli naszej szkoły absolwenci II LO, VII LO oraz IX LO w Poznaniu odebrali z rąk Pani Doris Wildemann – Konsul Republiki Federalnej Niemiec certyfikaty Deutsches Sprachdiplom Stufe II.

Podziękowania i życzenia dla młodzieży złożyli również dyrektorzy szkół , koordynatorzy DSD oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania.

.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom ! Właśnie otworzył się dla Was szereg nowych możliwości!

.

Herzlichen Glückwunsch an alle !

.

.


.

W auli II Liceum odbyła się 29.05.2018, przy współudziale Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, uroczystość wręczenia dyplomów DSD II dla uczniów z poznańskich szkół z programem Sprachdiplom.

.

Absolwentom gratulowała osobiście Pani Konsul Marion Ramackers .

.

Pani Małgorzata Dembska Dyrektor II LO życzyła absolwentom nowych wyzwań i wielkich aspiracji, nawet sięgania do gwiazd, choć wydaje się to być niemożliwym, Pan Paweł Kozłowski Dyrektor VII Liceum przywoływał łacińskie maksymy o istocie uczenia się, pytając przewrotnie „ dla kogo się uczymy” a Pani Dyrektor IX LO Krystyna Rachwalik podkreślała wagę uzyskanego dyplomu porównując go do karty przetargowej.

Podsumowania tegorocznych egzaminów i wyników dokonała Pani Andrea Goldmann – doradca języka niemieckiego i koordynator DSD w Polsce. (ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International).

.

Dziesięcioro najlepszych zdających otrzymało upominki i dyplomy uznania od Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu. Wśród wyróżnionych znalazło się aż trzech uczniów II LO Aleksander Bogdański, Filip Waśniewski oraz Marcin Bursy.

.

Miłym akcentem było wystąpienie Pani Katrzyny Soboczyńskiej Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania , która podkreślała wagę umiejętności językowych, a zwłaszcza języka niemieckiego dla rodzimego biznesu.

Galę uświetniły występy utalentowanych uczniów wszystkich trzech szkół oraz żywiołowy występ chóru II LO pod batutą Pani Kingi Krasowskiej.

 Po uroczystej gali wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

.

.


.

25 maja 2017 w auli II LO uczniowie  trzech  poznańskich szkół  (II LO, VII LO, IX LO) oraz z  I LO w Pile i w Wałczu mieli przyjemność odebrać certyfikaty Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II) z rąk Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – pani Marion Ramackers.

Gratulacje szczęśliwym absolwentom DSD złożyli obecna na uroczystości Pani Andrea Goldmann – Koordynator DSD, Dyrektorzy i Profesorowie przybyłych szkół oraz Rodzice uczniów odbierających dyplomy. Uroczystość umiliły gościom występy Sophie Williams z VII LO oraz Kai Michałowicz z II LO.

Po części oficjalnej wszyscy zebrali się przy stole w holu szkoły, dzieląc się przy słodkim poczęstunku refleksją z uroczystości i wymieniając cenne doświadczenia. Absolwentom DSD składamy serdeczne gratulacje!

.

.


.

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu DSD przystąpiło 21 uczniów z klasy 3c i 3f. Dumą napawa nas fakt, iż wszyscy uczniowie 2 LO, którzy w tym roku przystąpili do sesji DSD zdali egzaminy i otrzymają certyfikaty.

.

19 maja 2016 w auli II LO odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II, w której udział wzięli uczniowie szkół z rejonu Polski Zachodniej objętych patronatem Republiki Federalnej Niemiec.

.

Gościem honorowym był przedstawiciel Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Konsul ds. Kultury pani Ursula Elbers.

.

Na uroczystość zaprosiliśmy tegorocznych absolwentów DSD wraz z dyrektorami i nauczycielami.

.

.


.
logo-podr

POLSKO-NIEMIECKI PODRĘCZNIK DO HISTORII.

.

W dniu 22 czerwca br. w berlińskiej szkole Robert-Jungk-Oberschule odbyła się prezentacja pierwszego tomu podręcznika do historii „Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte” , który został przygotowany przez polskich i niemieckich ekspertów, autorów, redaktorów i wydawców pod patronatem ministrów spraw zagranicznych obu krajów – Witolda Waszczykowskiego oraz Franka-Waltera Steinmeiera.

 

.

Minister Steinmeier powiedział;

„Trud opłacił się. To wspaniała książka, która uczula na marzenia, ale i traumę, które łączą Polaków i Niemców; książka pomoże w sformowaniu wspólnego niemiecko-polskiego spojrzenia na historię, na jej ciemne strony, które i na naszych czasach odcisnęły piętno, ale także na jasne strony naszej wspólnej historii.”

.

Wszystkich uczniów II LO zapraszamy do zaznajomienia się i korzystania z powyższego podręcznika, który dostępny jest w szkolnej bibliotece.

.


.

DSD 2015

.

Przedstawicielki Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu: Konsul ds. Kultury Pani Ursula Elbers i Pani Dr Irena Kurasz wręczyły uczniom dyplomy DSD.

Szczególne gratulacje z rąk Pani Konsul odebrała uczennica klasy 3c Dorota Szymała, która jako jedna z trzech uczennic w Polsce otrzymała stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na cały okres studiów w Niemczech. Dorota wybrała kierunek studiów Biowissenschaften na Uniwersytecie w Heidelbergu.

.

– Uroczystość wręczenia dyplomów w 2015. –

.

 


.

volkswagen-logo

.

.


.

.

DSD II – galeria »