Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Edukacja prawna

.

Program „Edukacja prawna” prowadzimy w wyniku zawartego 13 lutego 2013 roku porozumienia o realizacji i promowaniu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych, pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości oraz Prezesami Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej i Stowarzyszenia Sędziów„Themis”.
.

W roku szkolnym 2013/2014 wprowadziliśmy w klasach humanistycznych II Liceum program edukacji prawnej „Prawo w praktyce”. Stało się to możliwe dzięki podpisywaniu kolejnych porozumień: z Sądem Apelacyjnym w 2014r i 2015r, Okręgową Izbą Radców Prawnych w 2016r, Okręgową Radą Adwokacką w 2016r, Wydziałem Prawa i Administracji UAM w 2016r oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” w 2017r.

.

Głównym celem programu jest poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie młodym ludziom praktycznej wiedzy. Dzięki edukacji prawnej kolejne roczniki klas humanistycznych uczą się nie tylko przydatnych procedur prawnych, ale również uwrażliwiają się na łamanie praw człowieka, na niesprawiedliwość, przemoc i na wiele innych zachowań wymagających zdecydowanej reakcji człowieka świadomego swych praw i oswojonego ze skomplikowaną materią obowiązujących systemów prawniczych. Jest to program wyjątkowy, bowiem umożliwia uczniom kontakt z praktykami i jednocześnie angażuje absolwentów II Liceum.

.

Program Edukacji Prawnej jest realizowany w wymiarze 25 godzin w klasach I, 25 godzin w klasach II oraz 5 godzin w klasach III. Zajęcia prowadzone są przez sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych i obejmują następujące formy pracy:

.

II Liceum współpracuje też z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, realizując projekt Klasa Patronacka, którym objęte są klasy drugie o profilu humanistycznym.

.

W ramach projektu uczniowie mogą się zapoznać ze sposobem funkcjonowania uniwersytetu, poznać kadrę akademicką, przedstawicieli zawodów prawniczych czy uczestniczyć w warsztatach merytorycznych oraz wykładach.

..

Każdego roku młodzież z klas pierwszych bierze również udział w Dniach Prawnika.

.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z tak wieloma instytucjami, gdyż od lat nasi uczniowie uczestniczą z powodzeniem w olimpiadach i konkursach społeczno-prawniczych oraz  wiedzy o prawie. Wielu z naszych maturzystów każdego roku dostaje się na studia prawnicze na uniwersytetach w całej Polsce. Wielu naszych absolwentów prawników pomaga uczniom klas pierwszych w wyborze przyszłego zawodu, starając się zainteresować tą dziedziną i pokazać ją „od kuchni” w ramach  „Dnia Przedsiębiorczości”.

.

 

.

 podz1

.

Program Edukacji Prawnej:         klasy prawnicze


.

Projekt LexOn – Olimpiada „Zwolnieni z teorii”

.

„ Edukacja prawna to niezbędny element budowania społeczeństwa obywatelskiego” – tak posumowaliśmy projekt LexOn organizowany w ramach z Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Inicjatywa dotyczyła wzbudzania świadomości prawnej wśród młodych obywateli naszego kraju, a przede wszystkim wśród młodzieży z Poznania. Doświadczenie jakie przyniósł projekt Naszemu zespołowi jest niemożliwe do opisania. Przeprowadziliśmy blisko 15 warsztatów z 400 uczniami poznańskich szkół. Jednocześnie potwierdziliśmy nasze założenia projektowe, gdyż młodzież nie posiada podstawowej wiedzy prawnej/ obywatelskiej co znaczy, że nie jest przygotowana do aktywnego działania w polskim społeczeństwie gdy osiągną pełnoletniość. Dzięki temu idea rozpowszechniania edukacji prawnej w sposób praktyczny, treściwy oraz przystępny młodym stała się prawdziwą misją.

.

Pod koniec całej inicjatywy zobowiązaliśmy się opowiedzieć o wnioskach i całej naszej działalności. We wtorek 5 czerwca br. zorganizowaliśmy wielką Galę LexOn, podczas której mieliśmy możliwość podsumowania projektu, podziękowania instytucjom patronującym i przede wszystkim bezpośredniego zakomunikowania, że problem istnieje oraz że jest młodzież która to dostrzega i nie pozostawi takiej sytuacji bez jakiegokolwiek działania.

.

Gośćmi Gali byli: reprezentanci patronów honorowych – Rzecznika Praw Obywatelskich pan Andrzej Stefański, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pani mec. Jolanta Kucharzak z panią mec. Iwoną Kisielewską oraz Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA pan Sędzia Bartłomiej Przymusiński z panem Sędzią Markiem Jaskulskim i specjalnie zaproszeni goście reprezentujący instytucje oświatowe, mianowicie pani Dyrektor Maria Jedlińska-Pyssa z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM pani prof. Joanna Haberko. Jak już wiemy, wszyscy byli pod wrażeniem projektu i przede wszystkim faktu, że tak młodzi ludzie podjęli się walki z tak poważnym i trudnym problemem społecznym. Dzięki opinii osób, które prawem  i edukacją zajmują się na co dzień możemy jednoznacznie stwierdzić, że projekt odniósł niesamowity sukces.

.

Lider projektu LexOn

Bartosz Dolata

.

DP


.

28 września 2017 zostało podpisane porozumienie o współpracy instytucjonalnej w zakresie programu edukacji prawnej między Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział Wielkopolska w Poznaniu a II Liceum Ogólnokształcącym.

Na tę okoliczność mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole prezesów wielkopolskiego oddziału:  pana Bartłomieja Przymusińskiego,  pana Marka Jaskulskiego a także gościa specjalnego Wicekuratora Oświaty pana Zbigniewa Talagę.

.

Program Edukacji Prawnej:          klasy prawnicze                klasy medialne

.


.

.

Podpisanie porozumienia z Sądem Apelacyjnym w Poznaniu

.

W piątek, 9 października 2015 r. w murach II Liceum Ogólnokształcącego miało miejsce podpisanie porozumienia dotyczącego projektu „Edukacja prawna” z Sądem Apelacyjnym w Poznaniu, Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych gości, m. in. Prezes Sądu Apelacyjnego, Pan Krzysztof Józefowicz, Sędzia Sądu Okręgowego, Pani Hanna Flisikowska, a także Pani Elżbieta Powierza z Kuratorium Oświaty oraz Pani Katarzyna Plucińska.
Zawarcie porozumienia stanowi istotny moment w edukacji klas medialnych oraz prawniczych. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, w naszej szkole odbywać się będą lekcje z prawa prowadzone przez wykwalifikowanych praktyków: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów.
Podczas uroczystości niejednokrotnie poruszano ważne kwestie dotyczące kształcenia – szczególnie często odnoszono się do świadomości prawnej, której budowanie stanowi najbardziej fundamentalny cel projektu. Zarówno organizatorzy projektu, jak i przedstawiciele uczniów wspólnie wyrazili nadzieję odnośnie owocnego kontynuowania projektu oraz niesłabnącego zainteresowania ze strony głównych adresatów inicjatywy.

Alicja Skorupska & Krzysztof Figlarz

Edukacja prawna – galeria »