Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

C – MEDYCZNA-1 i D – MEDYCZNA-2


.

.

Proces kształcenia skupia się na przygotowaniu do studiów na takich kierunkach, jak: medycyna, biotechnologia i nauki przyrodnicze.

.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia

.

Przedmioty dodatkowe:

– chemia doświadczalna

– biologia doświadczalna

– fizyka doświadczalna

– fizyka w medycynie.

.

Klasy MEDYCZNE objęte są patronatem Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Do zadań realizowanych w ramach współpracy należą: Pogłębienie zainteresowań młodzieży dotyczących nauk biologicznych, korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału biologii (udział w wykładach, seminariach, warsztatach), wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami (konsultacje, udostępnianie sprzętu naukowego, księgozbioru, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych), doskonalenie metod dydaktycznych.

.

 

.


.

Klasa C – MEDYCZNA 1

.

Klasa jest objęta patronatem Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców – Partnerschule der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA).

Młodzież klas C uczestniczy w wymianie z Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium w Hanowerze oraz w międzynarodowym projekcie „Młodzież w europejskim dialogu” pod patronatem Prezydentów Polski i Niemiec.

Uczniowie mają możliwość przystępowania do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje w zakresie języka niemieckiego DSD II. W ramach przygotowania do DSD uczestniczą w dodatkowych lekcjach z niemieckim nauczycielem. Zdobywają umiejętność debat uczestnicząc w projekcie „Jugend debattiert international”.

.

.

dsd

Co roku w II LO odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów DSD Stufe II.    – więcej na ten temat – .

.


.

W klasach medycznych 2c i 2d realizowany jest dodatkowy przedmiot: chemia doświadczalna. Zajęcia prowadzone w nowocześnie urządzonej pracowni chemicznej pozwalają na przeprowadzenie wielu ciekawych eksperymentów oraz realizacji projeków badawczych. Nasi uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia naukowe podczas Ogólnopolskich Forum Młodych Chemików na Uniwersytetach w Lublinie, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

..

Warsztaty z CIECH Soda Polska

.

Dnia 7 grudnia 2018 roku uczniowie klasy 2d uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez firmę CIECH Soda Polska w ramach umowy partnerskiej z II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

.

Podczas zajęć z Panem Marcinem Przybylskim (HR Business Partner) młodzież miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii spółki CIECH Soda Polska oraz prowadzonej przez firmę działalności we wszystkich jej segmentach (segmencie nieorganicznym, szkła i krzemianów, agrotechnicznym oraz segmencie organicznym).

Uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć najważniejsze wytwarzane w fabryce produkty (sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól warzoną, chlorek wapnia, szkliste krzemiany, szkło wodne oraz żywice i pianki poliuretanowe), a także uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobów ich wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym i szkolnym laboratorium chemicznym.

.

Młodzieży dokładnie przybliżona została także metoda Solvaya, czyli ciąg następujących po sobie reakcji chemicznych (których głównymi substratami są węglan wapnia, sól kamienna, woda amoniakalna, koks i węgiel), służących do wytwarzania węglanu sodu w najbardziej wydajny sposób.

Spotkanie zakończył ciekawy quiz chemiczny, sprawdzający wiedzę młodzieży z przedstawionych im zagadnień.

.

Dzięki warsztatom uczniowie uzyskali wiele cennych informacji dotyczących firmy CIECH Soda Polska i wytwarzanych w niej produktów oraz dogłębnie i całościowo zrozumieli, zaobserwowany uprzednio w praktyce podczas listopadowej wycieczki dydaktycznej do zakładów CIECH Soda Polska w Inowrocławiu, skomplikowany mechanizm masowej produkcji wyrobów chemicznych w wiodących, nowoczesnych zakładach chemicznych.

.

DP


.

6 listopada 2018  klasa 2c odwiedziła Klinikę Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27. Celem  wizyty było zaprezentowanie krótkiego  programu artystycznego, który wniósł radosny nastrój w życie pacjentów. Piosenki i tańce zaprezentowane przez uczniów pochodziły z musicalu ,,Mamma Mia”. Tego samego dnia nasi uczniowie byli też z tym występem  na oddziale psychiatrycznym. Na obydwu oddziałach zostali przyjęci z wielką życzliwością. To pięknie że młodzież jest empatyczna, wrażliwa i  potrafi dzielić się tym co ma najcenniejsze swoim talentem, czasem i SERCEM.

.

Podziękowania

.

.

.


.

Dzięki umowie partnerskiej między grupą CIECH S.A. a II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu 19 października 2018 roku uczniowie klasy 2d uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładów CIECH Soda Polska w Inowrocławiu.

Młodzież miała możliwość nie tylko poznać szczegóły dotyczące wytwarzanych w fabryce wyrobów chemicznych, ale również na własne oczy zobaczyć poszczególne etapy ich produkcji.

Na początku wycieczki uczniom została przybliżona historia zakładów chemicznych w Inowrocławiu i znaczenie spółki Ciech Soda Polska dla lokalnej gospodarki.

Ponadto uczniowie uzyskali informacje na temat strategii marketingowej sprzedaży głównych produktów – sody kalcynowanej, sody oczyszczonej, soli warzonej, chlorku wapnia i hopkalitu – i ich szerokich zastosowań w wielu gałęziach przemysłu (m.in. jako wsad surowcowy przy wytopie szkła, składnik nawozów mineralnych, detergentów i farmaceutyków).

Po zapoznaniu młodzieży z zasadami BHP i włożeniu odzieży ochronnej, została ona oprowadzona po zakładach chemicznych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć w praktyce proces wytwarzania węglanu sodu, chlorku wapnia i sody oczyszczonej, którego głównymi surowcami są węglan wapnia, sól kamienna (chlorek sodu) w postaci solanki oraz woda amoniakalna. Ogromne wrażenie wśród młodzieży wywołała wielkość maszyn używanych do produkcji oraz stosowane w fabryce nowoczesne metody wytwarzania sody kalcynowanej.

Dzięki wycieczce młodzież miała możliwość przyjrzeć się z bliska technologii chemicznej stosowanej do masowej produkcji wyrobów chemicznych używanych w życiu codziennym i podczas eksperymentów w szkolnym laboratorium, a także mogła przekonać się, jak wyglądają prawdziwe, nowoczesne zakłady chemiczne.

.

DPRok szkolny 2017/2018.

2D – zajęcia w szpitalu

.

Dnia 5 kwietnia 2018 roku, uczniowie klasy 2d uczestniczyli w ramach porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w zajęciach prowadzonych w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

Zapoznali się z tajnikami zawodów neurologa rozwojowego, gastroenterologa oraz przećwiczyli izolację materiału DNA.

Zajęcia zakończył wykład prof. Liberta, poświęcony neurochirurgii.

DP

 


.

V EDYCJA DNI AKADEMICKICH NA WYDZIALE BIOLOGII UAM

.

Od 6 do 8 lutego 2018 roku uczniowie klas 2c, 2d oraz 2f II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu wzięli udział w V edycji Dni Akademickich na Wydziale Biologii UAM. Przez trzy dni młodzież uczestniczyła w wykładach i warsztatach przygotowywanych przez profesorów, doktorów i innych pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM. Uczniowie mieli okazję poznać aktualny stan wiedzy biologicznej i wypróbować nowoczesne metody prowadzenia badań. Brali oni udział w następujących zajęciach:

„Biomonitoring zbiorników wodnych”

„Kopalny DNA”

„Bioinformatyka”

„Genetyka”

„Od ręki do umysłu – czyli praktyka, która czyni mistrzem”

„Prawdziwe równanie fotosyntezy – o czym nie mówią ci w szkole?”

„Natura wirusów”

„Wyznaczanie punktu izoelektrycznego białka”

„Warsztaty mikroskopii świetlnej i elektronowej”

„Antyoksydanty kontra wolne rodniki – warsztaty”

„O zakwitach glonów słów kilka”

„Warsztaty z mikroskopii fluorescencyjnej”

„Izolacja bakteriofagów ze środowiska”

„Zoologia medyczna”

„Warsztaty z roślinnych kultur in vitro”

.

.


.

WIZYTA NA WYDZIALE BIOLOGII UAM

.

Dnia 15 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 2d uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na Wydziale Biologii UAM.  Poznali najważniejsze gatunki inwazyjne, zgłębiali tajemnice herbarium i zgromadzonych w nim przez prof. S. Lisewskiego okazów roślin afrykańskich. Zajęcia zakończył wykład o herbacie.

.

.


.

W poniedziałek 13. listopada 2017 młodzież klas z językiem niemieckim miała przyjemność spotkać się z panią Astrid Balbuzą, która w latach 1992 – 1998 uczyła w II LO języka niemieckiego.

Rozmowa odbywała się w języku niemieckim, ponieważ pani Balbuza jest Niemką a do naszej szkoły została w latach 90-tych oddelegowana w ramach porozumień międzyrządowych.

Młodzież miała okazję usłyszeć wiele interesujących historii z życia ówczesnej szkoły, tego, jak zmieniła się Polska, miasto Poznań i zarazem nasza szkoła przez mienione 25 lat, jak ważna jest tradycja i adekwatny do ważnych uroczystości galowy strój, jak Niemcy cenią polską gościnność, podziwiają maniery i wychowanie naszych uczniów, zwłaszcza podczas pobytu w Hanowerze w ramach wymiany ze szkołą Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium.

Na pewno było to spotkanie pełne zarówno wzruszających chwil jak i zabawnych historyjek i pozostanie na długo w pamięci wszystkich jego uczestników.

.

.Rok szkolny 2016/2017.

.

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny

.

Wiosną 2017 roku dla uczczenia 150 rocznicy urodzin sławnej polskiej noblistki uczniowie naszej szkoły realizowali interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Maria Skłodowska-Curie”. Choć pamięta się Marię Skłodowską – Curie przede wszystkim jako odkrywczynię dwóch pierwiastków: radu i polonu, to jej prawdziwy wkład w naukę jest nieprzeceniony i mimo upływu lat na nowo odkrywany. Celem tego projektu było przybliżenie uczniom postaci Marii Skłodowskiej-Curie jako naukowca, kobiety i matki.

.

W marcu uczniowie klas I i II uczestniczyli w projekcji filmu „Maria Skłodowska-Curie” w reżyserii Marie Noelle z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, a w maju wysłuchali wykładu dr hab. Tomasza Pospiesznego – autora biografii noblistki „Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej–Curie.”

.

Uczniowie klasy z Międzynarodową Maturą przedstawili prezentację multimedialną w języku angielskim „A tale of a great women and her great heritage” wieńczącą Group 4 Project – projekt obejmujący przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i informatykę.

Uczniowie klas I z rozszerzonym programem nauczania chemii przygotowali wystawę ukazującą nieznane wątki biograficzne dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, jej korespondencję z rodziną i córkami Ireną i Ewą oraz ze słynnymi naukowcami i politykami.

.

Na zajęciach języka angielskiego i francuskiego uczniowie klasy 1e i 1f odbyli wirtualną podróż do Musée Curie w Paryżu. Na lekcji języka hiszpańskiego obejrzeli film dokumentalny o wystawie poświęconej uczonej, zorganizowanej w madryckim muzeum, co było punktem wyjścia do dyskusji na temat postrzegania postaci Marii Skłodowskiej – Curie w innych krajach, a także o jej osobowości i wkładzie w rozwój nauki.

.

 


.

.

18 marca 2017 klasy biologiczne uczestniczyły w kolejnej edycji Dnia Higieny Jamy Ustnej. Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach z dziedziny stomatologii. Reprezentacja klasy 2d wzięła udział w konkursie międzyszkolnym zajmując pierwsze miejsce

.

.

Ķonferencja Młodzież w świecie nauki

27 kwietnia 2017 odbędzie się kolejna konferencja na UM .w której czynnie wezmą udział klasy biologiczno chemiczne

.


.

W czwartek 23 lutego 2017 roku uczniowie klasy 2d  uczestniczyli w Dniach Akademickich na Uniwersytecie Medycznym. Wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników oddziału kardiologii i pracowni neurobiologii.

.


.

.

We wtorek 21 lutego w naszej szkole odbył się wykład, który poprowadził pan Michał Wojtalik, polski kardiochirurg dziecięcy, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

.

.

 


.

W dniach 14-16 lutego br. w ramach Patronatu Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyły się na Wydziale Dni Akademickie. Uczniowie klas II c, II d i II f wysłuchali ciekawych wykładów, które wygłosili Prof. UAM dr hab. Mirosława Dabert i dr Tomasz Hanć. Uczestniczyli także w interesujących zajęcia laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Biologii:

.


.

We wtorek 13 grudnia uczniowie klas 1c i 1d uczestniczyli w wykładzie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.Tematem wykładu były bóle głowy.

.


.

.

logo3

W tym roku szkolnym nasi uczniowie kontynuują projekt nagrodzony w ramach praktycznej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. -informacje i zapisy- -więcej o zajęciach-

.


 

.

W ramach porozumienia z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w czwartek 17 listopada uczniowie klasy 1D uczestniczyli w zajęciach, które przeprowadzili pracownicy naukowi. Młodzież dowiedziała się, jak przebiega proces elektoforezy oraz odwiedziła pracownię mikroskopii elektronowej.

.

.Rok szkolny 2015/2016.

.

W miesiącu maju klasa 1d, 1c i 2f uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych na UAM w Zakładzie Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej oraz w Zakładzie Technik Molekularnych

.

W maju klasa 2c i 2d brały udział w warsztatach na UM w Katedrze Anatomii

.

23 czerwca klasy 1c i 1d uczestniczyły w zajęciach terenowych na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego

.

W czerwcu klasy 1d i 1c uczestniczyły w zajęciach warsztatowych połączonych z prelekcja Nasz Las w Starym Ogrodzie Zoologicznym

.


.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa 2C – medyczna wzięła udział w projekcje: Mikroorganizmy zasiedlające brodawki korzeniowe roślin bobowatych oraz techniki inżynierii genetycznej

.

Projekt obejmował następujące zagadnienia:

Zbieranie informacji na temat symbiozy roślin bobowatych z bakteriami symbiotycznymi

Zapoznanie z podstawowymi technikami, które były wykorzystane w realizacji projektu (pipetowanie za pomocą pipet automatycznych, elektroforeza w żelach agarozowych, reakcja łańcuchowa polimerazy).

Porównanie brodawek korzeniowych łubinu wąskolistnego i soi.

Przygotowanie stoków glicerolowych z brodawek korzeniowych łubinu i soi.

Przygotowanie lizatów do reakcji PCR

Reakcja PCR

Przygotowanie żelu agarozowego.

Rozdział elektroforetyczny produktów PCR

Analiza produktów PCR

Posiewy mikrobiologiczne (redukcyjne) preparatów z brodawek korzeniowych.

Ciekły azot a rozdrabnianie tkanek roślinnych

.

Wszyscy uczniowie współpracowali ze sobą. Zapisywali wyniki oraz obserwacje swoich badań, rozszerzali swoje wiadomości oraz umiejętności laboratoryjne. Projekt wymagał od uczniów niezwykłej precyzji i cierpliwości ale nie brakowało też dobrej zabawy.

.

Projekt badawczy został przygotowany przez klasę 2C pod kierownictwem pani dr hab. Doroty Narożnej (pod opieką nauczycielki biologii mgr Anny Żółtańskiej).

.

.


.

ptop

.

 

W dniach 18 i 19 maja uczniowie klas Ic i Id uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych w Rezerwacie Meteoryt Morasko. Zajęcia były prowadzone przez przyrodników z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Młodzież zapoznała się z czterema typami lasów i ich roślinnością, uczyła się rozpoznawać głosy ptaków, posłuchała ciekawostek dotyczących nietoperzy i płazów. Miała możliwość zobaczyć zespół kraterów pometeorytowych oraz wspiąć się na górę Morasko.

.

.


.

FASCYNUJACY ŚWIAT ROŚLIN -warsztaty z fizjologii roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym – 17, 24 maja

.

 


 

.

logo-ump

 

Dnia 14 kwietnia 2016 klasy akademickie uczestniczyły w konferencji Młodzież w świecie nauki. Klasy wzięły udział w prelekcjach i wykładach oraz sesji posterowej.  Joanna Osmólska z klasy 2d wygłosiła referat dotyczący Nowych technik molekularnych. Natomiast uczniowie klasy 1d i 1c przygotowali plakaty w sesji posterowej.W pierwszej części spotkania Paulina Tomczak z klasy 2d otrzymała nagrodę w konkursie na najlepszy uczniowski projekt pracy naukowej UM

.

.


 

.

Maraton zadań maturalnych

.

W sobotę 19.03.2016 klasa 3C pod kierunkiem prof. Damiana Mikulskiego wzięła udział w „Maratonie zadań maturalnych z chemii”. Podczas kilkugodzinnych niecodziennych zajęć uczniowie rozwiązywali arkusze maturalne. Zajęcia te były niecodzienną okazją do powtórzenia i usystematyzowania wiadomości z chemii na poziomie rozszerzonym. Mamy nadzieję, że aktywny udział uczniów w zajęciach znajdzie swoje odbicie w bardzo dobrze zdanej maturze z chemii!

.

.


.

WOHD-20th

5 .03 2016 Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski klasy bilogiczno-chemiczne brały udział w wykładach oraz w bezpłatnym przeglądzie stomatologicznym w Katedrze i Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Stomatologicum . Promocja zdrowia jamy ustnej wśród młodzieży licealnej poprzez przygotowane prelekcje, a także ocena zdrowia jamy ustnej odbyły się pod Patronatem Honorowym JM Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego

.


.

UAM

.

Dzień Akademicki na wydziale Biologii

.

9 i 10. Lutego 2016 klasy biologiczno-chemiczne IIc i IId brały udział w cyklu zajęć warsztatowych na Wydziale Biologii. Wykłady i liczne warsztaty prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach:

– Warsztaty genetyczne – dr hab. Ewa Chudzińska

– Świat mikrobów – dr hab. Joanna Mokracka

– Wprowadzenie do fotosyntezy – dr Robert Luciński

– Osmoza, dyfuzja, plazmoliza czyli droga wody z gleby do atmosfery przez roślinę – dr Małgorzata Adamiec

– Umarli potrafią mówić – wybrane zagadnienia z biologii populacji szkieletowych – mgr Anna Kubicka

– Zajęcia mikroskopowe – dr Anna Kasprowicz-Maluśki

– Świat mikrobów – dr hab. Joanna Mokracka

.

.

SPRAWOZDANIE

.

10 lutego 2016 klasy medyczne 2c i 2d miały okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez wydział biologiczny uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty poprzedził wykład dotyczący kwasów nukleinowych – historii badań nad nimi, ich budowy i znaczenia w przyrodzie i biotechnologii. Następnie uczniowie mogli wziąć udział w wybranych przez siebie ćwiczeniach praktycznych z zakresu m. in. antropologii, biotechnologii i mikrobiologii.

.

Warsztaty stanowiły niepowtarzalną okazję do bliższego zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez poszczególne kierunki, przyjrzenia się warunkom pracy laboratoryjnej oraz ponownego rozważenia planów związanych z wyborem przyszłej kariery i poświęceniem się pracy naukowej. Ponadto uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą interesujących ich dziedzin biologii oraz wykorzystać swoje umiejętności w praktyce podczas wykonywania licznych i zróżnicowanych doświadczeń pod okiem profesorów uniwersytetu. Uczniowie m. in. przygotowywali własne preparaty mikroskopowe, prowadzili obserwację preparatów przyżyciowych, określali podstawowe cechy osobnicze na podstawie wyglądu czaszki czy poznawali schemat działania poszczególnych etapów fotosyntezy.

.

Warsztaty stanowiły dla uczniów niezwykle cenne doświadczenie, pozwalające na wzbogacenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

.


 

.

logo3

.

Uczniowie klasy medycznej zapraszają na niezwykłe zajęcia doświadczalne dla dzieci w wieku 8-12 lat:

.

.

Terminy i tematy zajęć:

19.02 – Rośliny na celowniku

26.02 – Woda jakiej nie znacie

04.03 – Biochemia we wszystkich kolorach

11.03 – Kuchnia molekularna

.

.

.


.

szpital

.

15 stycznia 2016 roku uczniowie klasy medycznej 2d odwiedzili Szpital Medyczny im. Helidora Święcickiego przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z warunkami pracy lekarza. Uczniowie zwiedzili m. in. wydział kardiologii i neurologii. Uczestniczyli w badaniu USG Dopplera i obserwowali przebieg badania neurologicznego oraz przyjrzeli się nagraniom zabiegów usuwania guzów mózgu. Mieli także możliwość rozmowy z osobami wykonującymi interesujący ich zawód.

.

Wizyta w szpitalu stwarzała okazję do zapoznania się z podstawową aparaturą medyczną, stosowanymi metodami badań oraz warunkami pracy placówce. Pozwoliła uczniom na kontakt z interesującymi ich dziedzinami medycyny i dała możliwość podjęcia lepszej decyzji dotyczącej wyboru przyszłej ścieżki kariery.

.


Patronat Wydziału Biologii UAM

.

Dnia 6 października br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce uroczystość podpisania przedłużenia umowy dotyczącej patronatu Wydziału Biologii nad II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej. Podpisy na dokumencie złożyli Pani Dyrektor Małgorzata Dembska oraz Pan Dziekan WB Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak. Patronatem objęte są klasy medyczne naszej szkoły. Uczniowie tych klas od lat korzystają z oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Biologii, biorąc udział w wykładach, warsztatach oraz seminariach. Dzięki możliwości kontaktu z kadrą naukową rozwijają swoje zainteresowania biologiczne. Tak też było 6 października, kiedy uczniowie klas Ic i Id brali udział w warsztatach z anatomii, bioinformatyki, fizjologii roślin oraz genetyki. Po zakończonych zajęciach młodzież wysłuchała ciekawego wykładu dr. M. Rurka na temat „Niezwykły świat mitochondriów”.

.

,


W

W czwartek 26 listopada klasa 3D uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w laboratorium m.in. poprzez dokonywanie izolacji i oczyszczania DNA.

.

 .

 


.

logo-adamed

.

W ramach konkursu Wygraj wyposażenie laboratorium dla Twojej szkoły uczniowie klasy 2D przygotowali film wideo na temat: Kolorowa Chemia- jaki jest twój ulubiony kolor?

Do dnia 16. 10.2015 (piątek) odbywał się na profilu Facebook I etap konkursu – głosowanie na Prace Konkursowe.

.

https://www.facebook.com/ADAMEDSmartUP/app_1479291032393339

Zakładka Galeria na stronie 4 pod nazwiskiem Paulina Tomczak.

.


 

Klasa MEDYCZNA 2 – galeria »