Aktualności

 

  .

.

.

.

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

E – PRAWNICZA

.

Klasa PRAWNICZA pozwala na rozwijanie zainteresowań humanistycznych i lingwistycznych, w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki, literatury, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych.

.

Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Romańskiej UAM, w ramach którego odbywają się cykliczne spotkania poświecone językowi i kulturze Francji oraz krajów francuskojęzycznych. Uczniowie klas prawniczych uczestniczą także w wykładach dla szkół ponadpodstawowych, ktore mają miejsce w Wydziale Prawa i Administracji UAM, wykładach otwartych w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, warsztatach dziennikarskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz realizują projekty Wydziału Historii UAM i PAN.

.

Uczniowie oddziałów E to przyszli studenci takich kierunków, jak: prawo, dziennikarstwo, historia, filologia polska, filologie obce (romanistyka, anglistyka), nauki społeczne, politologia itp.

.

Organizacja procesu nauczania.

W roku szkolnym 2016/2017 klasa E prawnicza podzielona zostanie na dwie grupy, w których odpowiednio pierwszym językiem obcym będą j. francuski (grupa pierwsza) oraz j. angielski (grupa druga). Języki te nauczane będą w programie rozszerzonym, tj. 5 godz. lekcyjnych tygodniowo w trakcie całego, trzyletniego okresu pobytu uczniów w liceum.

.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski,  francuski/j.angielski oraz historia lub WOS  (do wyboru po pierwszej klasie).

.

Przedmioty dodatkowe: prawo (kl.1), retoryka i stylistyka praktyczna (kl.2), dzieje ustrojów politycznych (kl.3).

.

W ramach współpracy II LO z Sądem Okręgowym i  Sądem Apelacyjnym w Poznaniu oraz w myśl porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych od 2013 roku organizowane są lekcje prawnicze w wymiarze: 30 godzin zarówno w klasie pierwszej jak i drugiej, 10 godzin w klasie trzeciej. Są to m.in. zajęcia z przedstawicielami zawodów prawniczych: sędziami, adwokatami, prokuratorami, radcami etc., udział w moderowanych oraz autentycznych rozprawach sądowych.

.

W czerwcu każdego roku klasy pierwsze jeżdżą na wycieczki do Paryża lub do jednego z europejskich krajów francuskojęzycznych. Klasy drugie biorą udział w trwającym tydzień pobycie w  Saumur we Francji (Kraina Loary), gdzie od 2000 roku we współpracy z Institution Saint-Louis odbywa się polsko-francuska wymiana młodzieży. Chętni uczniowie klas drugich mogą również wyjechać do Saumur na dłużej i w trakcie kilkumiesięcznego pobytu we francuskim liceum rozwijać swoje umiejętności językowe, mieszkając u francuskiej rodziny i uczęszczając do liceum Saint-Louis. W tym czasie biorą aktywny udział w życiu rodzinnym oraz szkolnym, a także poznają region i nawiązują przyjaźnie z uczestnikami programu pochodzącymi z różnych krajów europejskich. Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę Informatora i wrażeń uczestników tzw. długiej wymiany w zakładce Wymiany międzynarodowe.

.

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ uczestniczą w realizacji projektów naukowych i popularyzatorskich z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz w licznych konkursach naukowych czy artystycznych, a także olimpiadach, m.in. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Artystyczna, olimpiady ekonomiczne i prawnicze, odnoszą sukcesy również w Turniejach Debat Oksfordzkich.

 

 .

Edukacja prawna

.


.

logo-kontrasty

.

Szkolny Miesięcznik II LO w Poznaniu

 

.

.

W kwietniu 2015 Redakcja Szkolnego Miesięcznika Dwójki „Kontrasty” zwyciężyła w Wojewódzkim Konkursie na Najlepszą Gazetę Szkolną „Meteor Moraski” 2015, zorganizowanym przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto czasopismo „Kontrasty” zostało oznaczone numerem ISSN.

..

W listopadzie 2015 Biblioteka Narodowa w Warszawie – już oficjalnie – nadała naszemu szkolnemu czasopismu uczniowsko-nauczycielskiemu „Kontrasty” międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych ISSN. Nadany numer ISSN oznacza, że „Kontrasty” osiągają zasięg ogólnopolski. Pismo będzie archiwizowane w bazie Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej i w innych bibliotekach akademickich na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy! Do współtworzenia „Kontrastów”!

.


 

PP_header

.

Klasy humanistyczne biorą udział w projekcie „Przywróćmy pamięć” – link do strony projektu –

.

..


.

.

Klasa 3e uczestniczyła w tym roku szkolnym w dwóch akcjach wolontariackich. Pierwszą z nich, Podaruj Pluszowego Misia Małym Pacjentom Przylądka Nadziei, zorganizowała Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. W akcji za zebrane przez klasę środki zakupiliśmy pluszowe misie i inne przytulanki, które zostały przekazane chorym dzieciom. Drugą z akcji, w które zaangażowali się uczniowie była przedświąteczna Szlachetna Paczka, niosąca pomoc materialną rodzinom i osobom w potrzebie. W tym roku ofiarowaliśmy pomoc rodzinie mieszkającej w miejscowości pod Poznaniem, kupując i dostarczając środki czystości i artykuły higieniczne, żywność, a także kołdry i koce, których jej brakowało. Za sprawną organizację i przebieg obu akcji odpowiedzialny był Nimaj Napierała, nasz człowiek „od wolontariatu”, który spisał się w tej roli znakomicie. Mamy nadzieję, że nasza pomoc okazała się przydatna i rozjaśniła piękne, zimowe Święta Bożego Narodzenia obdarowanym przez nas osobom.

.


.

W ramach zaproszenia do tłumaczenia

.

18 grudnia 2017r. klasy prawnicze uczestniczyły w wykładzie wygłoszonym przez panią prof. UAM dr hab. Barbarę Walkiewicz z Zakładu Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Tematyką wykładu W ramach zaproszenia do tłumaczenia były techniki tłumaczeń ustnych: konferencyjnych i symultanicznych, którymi posługują się tłumacze pracujący np. w instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych. Wielu ciekawych szczegółów dostarczyły przeźrocza oraz anegdoty „z życia tłumacza” wzięte, ciekawość wzbudził także sposób prowadzenia notatek przez tłumaczy – indywidualny system znaków lub kod, który pozwala zapamiętywać szczegółowe informacje. Wykład zakończył się zaproszeniem do IFRom na zajęcia warsztatowe w kabinach tłumaczeniowych, w których uczą się trudnej sztuki przekładu studenci. Bez wątpienia z zaproszenia skorzystamy!

.

.


.

Le Prix Goncourt

.

W ramach patronatu Instytutu Filologii Romańskiej UAM, mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły, grupę studentów na czele z prof. dr hab. Anną Lobą. Goście opowiedzieli nam o najsłynniejszym literackim wyróżnieniu we Francji, a mianowicie o nagrodzie Goncourtów (Le Prix Goncourt). Poznaliśmy historię przyznawania tytułów laureatów od 1903 roku, sposób wybierania i ogłaszania zwycięzców oraz najważniejszych triumfatorów, jak np. Marcel Proust, nagrodzony za drugi tom powieści W poszukiwaniu straconego czasu. Co ciekawe, od 1988 roku oddzielną nagrodę Goncourta przyznają francuscy licealiści (Le Prix Goncourt des lycéens). Interesującym zjawiskiem jest fakt, że obie nagrody pokrywały się w historii tylko 2 razy. Co więcej, od 1998 roku również w Polsce, jury w składzie studentów romanistyki z całego kraju, wybiera swojego laureata (La Liste Goncourt – le choix polonais). Jedna z prelegentek, będąca jednocześnie absolwentką „Dwójki”, miała okazję zasiąść w tym zaszczytnym gronie. Ogłoszenie laureata „polskiego wyboru” następuje co roku podczas Targów Książki w Krakowie.

W drugiej części spotkania studenci zorganizowali wśród uczniów klas 1e i 2e „dwójkowy wybór” laureata nagrody Goncourtów.  Wcześniej nasi goście pokrótce streścili fabułę każdej z nominowanych powieści. W tzw. „międzyczasie” grupa ochotników z obu klas wzięła udział w zabawie na tłumaczenie tytułów omawianych powieści.

 

Oto wyniki nagrody Goncourtów z listopada 2017 roku:

 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za ciekawe zajęcia, które poszerzyły naszą wiedzę na temat literatury i kultury francuskiej!

Beata Nowak klasa 2e

.

.

 


.

Język i interpretacja na wystawie prac Fridy Kahlo i Diego Rivery

.

W dniu 22 listopada 2017 r. klasa 3E uczestniczyła w lekcji muzealnej towarzyszącej wystawie  Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst, jaka ma miejsce w Centrum Kultury Zamek.

Była to wizyta wyjątkowa, mieliśmy bowiem okazję przyjrzeć się z bliska oryginalnym pracom Fridy Kahlo (1907-1954), która to artystka jest swoistą ikoną współczesnej kultury meksykańskiej. Frida Kahlo łączyła w swoich dziełach wiele nurtów – można zauważyć w nich zarówno surrealizm, jak również elementy prymitywizmu i motywów ludowych, wywodzących się zarówno z kultury meksykańskiej, jak i dziedzictwa Indian. Na tematy podejmowane przez artystkę ogromny wpływ wywarło jej życie osobiste, w którym więcej chyba było cieni niż blasków. Warto tu wspomnieć nie tylko o jej licznych problemach zdrowotnych, ale także związku z innym meksykańskim artystą, Diego Riverą, który to związek można bez cienia wątpliwości uznać za bardzo burzliwy.

Na koniec warto przywołać fakt mało znany – Kahlo i Riverę łączyły bardzo bliskie relacje z dwoma artystkami o polskich korzeniach – Fanny Rabel i Bernice Kolko. Na wystawie mieliśmy okazję obejrzeć nie tylko prace Kahlo i Rivery, ale również fotografie z Meksyku Fanny Rabel.

Myślę, że wizyta na wystawie okazała się ze wszech miar niebanalna i wyzwalająca liczne refleksje. Wielu spośród nas z dużą uwagą przyglądało się indywidualnie pracom Kahlo i Rivery, analizując zarówno ich przesłanie, konteksty kulturowe, jak i niuanse natury wizualnej.

 

Mikołaj Kobryński

.

.


.

La bande dessinée francophone

.

Pan Jean-Marie Lallouët wprowadził uczniów klasy 3E w świat francuskojęzycznej literatury komiksowej, podczas spotkania w ramach patronatu Instytutu Filologii Romańskiej, które odbyło się 13 listopada. Komiksy w języku francuskim (la bande dessinée, w skrócie la BD), francuskie, belgijskie oraz francusko-amerykańskie stanowią ważny sektor literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych w krajach frankofońskich. Poznaliśmy ich historię, wytropiliśmy polskie korzenie wśród autorów kultowych klasyków takich jak Asterix i Obelix, Tintin czy Smerfy, nauczyliśmy się nowego słownictwa. Zaskoczeniem okazał się fakt, że rynek francuskojęzycznej literatury komiksowej obfituje w utwory poruszające bardzo poważną, współczesną tematykę historyczną (La Guerre d’Alan), społeczną (Persepolis), kulturalną (Josephine Baker) lub dotyczącą ochrony środowiska (Saison brune). Są to utwory kierowane do wymagających czytelników, ich poziom artystyczny, zarówno w warstwie literackiej jak i plastycznej, jest bardzo wysoki, o czym mogliśmy się przekonać osobiście.

Malwina Jungermann

.


.

POETYCKI CZWARTEK

.

W czwartek 16. listopada 2017 roku uczniowie klas 1e i 2e, pod opieką prof. Mariusza Chołodego, mieli przyjemność spotkać się z Panią Barbarą Klicką, współczesną poetką, animatorką kultury i laureatką wielu nagród literackich (m.in. Nagroda Poetycka Silesius, Nagroda Literacka Gdynia). Tego samego dnia kl. 1a, pod opieką prof. prof. Anny Fechner i Chołodego, uczestniczyła w Literackim Czwartku, zorganizowanym w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. W spotkaniu w filii Biblioteki Kórnickiej, oprócz Pani Klickiej, uczestniczyły dwie inne doceniane współczesne Poetki: Joanna Roszak oraz Dominka Dymińska – dyskusję wspaniale prowadził prof. dr hab. Piotr Śliwiński.

.

W naszej szkole spotkanie z Panią Klicką było wyjątkowe nie tylko ze względu na Gościa, który nas odwiedził, ale także z powodu formy przeprowadzonej rozmowy. Wydarzenie rozpoczął krótki wstęp prof. Chołodego, w którym przedstawił on uczniom Poetkę. Następnie głos zabrała Barbara Klicka – zadawała uczniom pytania związane z literaturą, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób postrzega ją młode pokolenie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z odbiorcami Poetka nadała spotkaniu charakter dyskusji. Uczniowie wymieniali poglądy, rozmawiali. Wspólnie ustalono, czym jest „wiersz”, próbowaliśmy określić także kondycję współczesnej poezji, skupiając się na tym, co czyta się dziś. Poruszono temat stereotypów dotyczących poetów i poetek, funkcjonujących obecnie w społeczeństwie. Artystka zwróciła uwagę na to, że wyobrażenie „poety” w aktualnych normach kulturowych przedstawia „wykształconego mężczyznę”. Jest to spowodowane m.in. tym, że przez wiele wieków kobiety miały utrudniony dostęp do edukacji – i brakowało społecznego poparcia dla kobiecej twórczości.

.

Poetka dopytywała uczniów, czym jest dla nich poezja – ile osób, z własnej woli i osobistej inicjatywy czyta poezję? Został więc poruszony współczesny palący problem: ludzie rzadko mają styczność z wierszami, chętniej sięgają po utwory epickie. Dzieje się tak z wielu przyczyn, jedną z nich jest społeczny i indywidualny lęk przed „nieodpowiednim” odczytaniem sensu utworu. Czytanie wierszy jest trudne, ponieważ ich treść nie jest dosłowna, zatem lektura wymaga sporego wysiłku intelektualnego, rozpoznania ukrytych znaczeń i motywów zawartych w tekście.

.

Głównym przedmiotem rozmowy była literatura kobieca. Teksty współczesnych autorek przedstawiają świat z kobiecego punktu widzenia, dysponując kobiecą wrażliwością, obalają pewne stereotypy na temat kobiet. Utwory te przedstawiają niezwykle poruszające wątki, które w znaczny sposób wpływają na emocje i poglądy odbiorcy. Goszczona przez nas Poetka zaznaczała, że literatura kobieca nie jest przeznaczona wyłącznie dla kobiet, ponieważ czytający mężczyźni również mogą – jeśli tylko zechcą – odszukać w niej szereg wątków, które mocno oddziałują na wyobraźnię, mimo że nigdy nie będą w stanie w pełni zrozumieć pewnych „prawidłowości”, zarezerwowanych wyłącznie dla kobiet, jak, dla przykładu, siły instynktu macierzyńskiego. Dlatego podczas spotkania Pani Klicka zachęcała uczniów do czytania współczesnej poezji, m.in. takich autorek jak: Zofia Bałdyga, Justyna Bargielska, Julia Fiedorczuk, Kamila Janiak, Anna Podczaszy, Marta Podgórnik, Katarzyna Ewa Zdanowicz… Dzięki temu uczniowie mogą obcować z inną odmianą utworów poetyckich, które raczej nie są omawiane w szkole. Poetka zachęcała także wszystkich do zabawy z poezją, „bawienia się wierszami” – traktowania ich jako zagadki, jak „rebus”, na którego rozwiązanie składa się analiza ukrytej zawartości tekstu oraz zaangażowanie i wrażliwość każdego czytelnika.

.

Wizyta Pani Barbary Klickiej stała się inspiracją, dzięki której uczniowie na nowo pojęli, iż poezja tworzona współcześnie wciąż może zaskakiwać, budować światopogląd, być wyrazem sprzeciwu oraz aktem miłości. Dowiedzieli się, co tak naprawdę znaczyć może określenie: „jestem poetą/jestem poetką” i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że uczniowskie opinie na temat poetów/poetek zmieniły się – i to na lepsze!

.

Ewa PaprzyckaJakub Dzięcioł (kl. 2e)

.

.

 


.

Warsztaty tłumaczeniowe

.

Rozpoczął się kolejny rok współpracy Liceum nr 2 z Instytutem Filologii Romańskiej UAM, który sprawuje patronat nad klasami z rozszerzonym językiem francuskim.

.

11 października 2017 uczniowie klasy 3E mieli zaszczyt gościć panią dr Małgorzatę Czubińską , która  w ramach tego spotkania przeprowadziła warsztaty tłumaczeniowe. Cała klasa, po krótkim wprowadzeniu, pracowała nad przetłumaczeniem francuskiej notatki prasowej, dotyczącej wystawy berlińskich niedźwiadków w Paryżu. Tekst, z pozoru łatwy i zrozumiały, nastręczył niespodziewanych trudności w przekładzie na język polski już na etapie tłumaczenia nazw własnych krajów, które gościły wspomnianą wystawę United Buddy Bear. Konieczność formułowania poprawnych po polsku zdań, które nie „kopiowałyby” francuskiej składni oraz znajdowanie polskich odpowiedników użytych w oryginale wyrażeń uświadomiły nam, że dobre tłumaczenie jest prawdziwą sztuką oraz wyzwaniem, do którego nie wystarczy tylko dobra znajomość słówek oraz czasów gramatycznych. Dzięki warsztatom z panią dr Czubińską zdobyliśmy kolejne, językowe doświadczenie.

.

Małgorzata Arabczyk

.


.

Jedziemy na wycieczkę!

Na ostatnią wspólną, klasową wycieczkę wyruszyła 6 października klasa 3E, której uczniowie spędzili dwa słoneczne dni w Warszawie. Stolica przywitała nas piękną, ciepłą pogodą, która sprzyjała spacerom i  długim wędrówkom po Nowym Świecie. W programie wycieczki dużo atrakcji, zapraszam zatem do lektury!

.

Zwiedzanie Sejmu i Senatu

Po obowiązkowym zdjęciu z Pałacem Kultury i Nauki w tle, klasa udała się na ul. Wiejską, by zwiedzić siedzibę polskiego Sejmu i Senatu. Wizyta ta była możliwa dzięki uprzejmości Pana Senatora Wiesława Komarnickiego, który towarzyszył nam w trakcie zwiedzania. Mogliśmy zobaczyć makietę kompleksu budynków wchodzących w skład Sejmu i Senatu, poznać ich historię oraz dowiedzieliśmy się gdzie mieszczą się poszczególne sale i gabinety. Pięknymi, krętymi schodami udaliśmy się do sali posiedzeń plenarnych Senatu, zasiedliśmy w fotelach przeznaczonych dla przedstawicieli prasy i wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o życiu codziennym senatorów. W Sali Kolumnowej, Pani Małgorzata Szydłowska, nasza przewodniczka po parlamentarnych zakamarkach, interesująco opowiedziała nam o rozmieszczeniu miejsc siedzących wszystkich ważnych polityków oraz miejscach dla dyplomatów, prasy oraz wolnych słuchaczy. Na koniec naszej wizyty otrzymaliśmy drobne podarunki, za które serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że uda nam się powrócić do Sejmu i Senatu – być może już jako przyszli posłowie lub senatorowie RP!

.

.

.

„Kolacja  na cztery ręce”

Kolacja na cztery ręce w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Kamienica to spektakl, który obejrzeliśmy w piątkowy wieczór. W główne role wcielili się sam dyrektor teatru – Emilian Kamiński, jako Jerzy Fryderyk Händel, oraz znany aktor Olaf Lubaszenko, który grał postać Jana Sebastiana Bacha. Obsadę uzupełnia śpiewak Maciej Miecznikowski wcielający się w rolę Schmidta – służącego Händel’a, darzącego z wielkim szacunkiem Bacha, ku rozpaczy swego chlebodawcy.
Przedstawienie pokazuje wymyślone spotkanie dwóch wspomnianych kompozytorów: Händel’a oraz Bacha. Początkowo obaj panowie odnoszą się do siebie z należytą grzecznością, jednakże nie trwa to długo. W spektaklu ścierają się dwie kontrastujące ze sobą postacie – bogaty i uznany bywalec londyńskich salonów oraz pozornie zwyczajny, skromny muzyk marzący o sławie. Łączy ich kraj pochodzenia oraz geniusz muzyczny.
Spektakl wywołał salwy śmiechu, a sami aktorzy często zapraszali publiczność do uczestniczenia w przedstawieniu. Inscenizacja wywołała również refleksje dotyczące tego, czy sława rzeczywiście przynosi tyle szczęścia, ile mogłoby się wydawać. Całość została wykonana fenomenalnie, a aktorzy otrzymali owacje na stojąco.

.

.

.

Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W sobotę, 7 października, klasa odwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest to instytucja kultury położona w centrum Warszawy, która w nowatorski sposób opowiada ponad tysiącletnią historię Żydów zamieszkujących ziemie polskie. Gmach muzeum został wzniesiony przez zespół fińskich architektów. Ekspozycja podzielona jest na 8 części, w każdej z nich znajdują się elementy audiowizualne, makiety i repliki dzieł sztuki. Jedną z najciekawszych części muzeum jest korytarz przypominający uliczkę rodem z początku XX wieku. Inspiracją dla tej części wystawy była warszawska ulica Nalewki, na której mieściły się żydowskie kawiarenki i sklepy. W przeciwieństwie do innych placówek muzeum nie koncentruje swojej opowieści wokół tematu zagłady Żydów w czasie  II wojny, ale opisuje ich ogromny wkład rozwój kultury, nauki i gospodarki polskiej na przestrzeni wieków. Wizyta w muzeum z pewnością była dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, a wiedza utrwalona podczas wycieczki na pewno zostanie wykorzystana podczas zbliżającej się matury.

Julia Szymańska, Sylwia Kubik, Agnieszka Kuśmierz

.

.2016/2017Wycieczka klasy 1e

.

Wyjazdy klasy pierwszej E do Paryża, stały się już tradycją wpisaną w uroki profilu prawniczego w naszym liceum. W tym roku, wraz z rodzicami podjęliśmy decyzję o zmianie kierunku podróży. Dzięki której udało nam się odwiedzić aż trzy państwa, mianowicie Francję, Monako oraz Szwajcarię. W szczególności skupiliśmy się nad wspaniałym regionem Francji, czyli Prowansją.   – relacja –

.

.


.

Konkurs Wiedzy o Prawie

.

W czwartek 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczysta gala wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszego liceum Inga Grela, która została stypendystką patrona konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wysokie wyniki uzyskali także: Martyna Kaczmarek, Wiktor Marcinkowski oraz Kamila Stachowiak z „Dwójki”. Po wręczeniu nagród nastąpiła chwila, na którą wszyscy czekali. Wówczas odbyła się debata konstytucyjna z uczestnictwem specjalistów w dziedzinie prawa m.in. panią prof. Hanną Suchocką, której bacznie przysłuchiwali się nagrodzeni uczniowie z dyrekcją i klasą 1e.

.

.


.

W dniach 6 i 7 czerwca uczniowie uczestniczyli w kolejnej, trzeciej edycji Tygodnia Konstytucyjnego. Młodzież z klas 1a, 1c, 1d oraz 1e i 2c spotkała się z panem prof. Romanem Wieruszewskim i panią mecenas Martą Kościelską. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego.

.

.


.

Spotkanie z Januszem RUDNICKIM

.

W maju 2017 r. – w ramach organizowanego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Centrum Kultury Zamek festiwalu Poznań Poetów – w murach naszej szkoły mieliśmy przyjemność porozmawiać z wybitnym współczesnym pisarzem i eseistą, finalistą m.in. nagrody literackiej Nike 2010: Januszem RUDNICKIM. Koordynatorami spotkania artysty z uczniami klasy 1e byli: Pani Marianna Jaworska (CK Zamek) i prof. Mariusz Chołody.

.

Tematem naszej dyskusji z Januszem Rudnickim była kondycja czytelnictwa w Polsce. Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Bibliotekę Narodową – aż 63% respondentów nie przeczytało ani jednej książki w 2016 r. Jak wszyscy dobrze wiemy, kultura czytania zaczyna się od edukacji wczesnoszkolnej, dlatego wraz z Panem Rudnickim pochyliliśmy się nad obowiązującym kanonem lektur. Artysta zaproponował zmiany w sposobach omawiania utworów literackich w toku nauczania. Zaskoczeniem dla nas była propozycja kolejności ich analizowania – zdaniem Rudnickiego, przygodę z literaturą najlepiej zacząć od współczesności, tj. od tekstów publikowanych w XXI wieku, odkrywając otaczające nas środowisko, a kończąc na fundamentach naszej kultury, czyli literaturze starożytnej. Ponadto Pan Rudnicki opowiadał nam o czytelnictwie w innych krajach europejskich, w których przyszło mu mieszkać – dzieci i młodzież poza Polską zaczytują się w tzw. short stories.

.

Współcześnie powstaje mnóstwo wartościowych tekstów, które z pewnością zachwyciłyby młodych czytelników oraz zachęciłyby je do obcowania z literaturą. Janusz Rudnicki przekonywał nas, że nie należy zamęczać młodzieży archaicznym językiem i trudnymi do zrozumienia tekstami dawnymi, gdyż powoduje to zniechęcenie do samodzielnych poszukiwań czytelniczych, jak również stać się może przyczyną „wstrętu” do literatury już od młodych lat.

.

Bo książki starzeją się tak jak ludzie, nie jak wino.

.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z felietonem Janusza Rudnickiego pt. Książki niechciane:

https://xiegarnia.pl/wideo/ksiazki-niechciane-felieton-janusza-rudnickiego/

.

Anna ŁaseckaBeata Nowak

.


.

Język francuski nie lada sztuką

.

Jak w krótkim czasie opanować naukę języka francuskiego i poznać kulturę francuską? Z odpowiedzią spieszą aktorzy szkolnego kółka teatru francuskiego ‘Les Renardins’ z klasy Ie pod opieką pani profesor Lis – wystarczy wziąć udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Frankofońskich dla Licealistów! Jego celem jest promocja współczesnej dramaturgii frankofońskiej oraz nauki języka francuskiego przez teatr.

.

Festiwal miał miejsce w dniach od 31 marca do 3 kwietnia w ośrodkach kulturalnych na terenie Poznania. Nasza grupa teatralna zaprezentowała sztukę „Pièce écossaise”, autorstwa Isabelle Hubert. Próby nad nią trwały od grudnia.

.

Występy grup teatralnych z całej Polski były poprzedzone dwudniowymi warsztatami z aktorami i dramaturgami z krajów frankofońskich. Zajęcia odbywały się w całości w języku francuskim, co było wartościowym doświadczeniem, pozwalającym zweryfikować i rozwinąć naszą prawie roczną naukę tego języka. Pracowaliśmy również nad emisją głosu, ruchem ciała, pewnością siebie, radzeniem sobie z tremą, wyrażaniem emocji – czyli nad wszystkim elementami, składającymi się na występ teatralny.

.

Podczas festiwalu mieliśmy także przyjemność poznać autorkę  prezentowanej przez nas sztuki, która przyjechała aż z Kanady.

.

Oprócz występu w ramach festiwalu, efekty naszej pracy zaprezentowaliśmy również przed rodzicami i dyrekcją. Przedstawienie zyskało sympatię publiczności, która… była wymagająca.

.

Dziękujemy serdecznie pani profesor Lis za poświęcony czas, zaangażowanie, pozytywne nastawienie i godziny śmiechu podczas prób!

.

Beata Nowak

jako Madame Bastarache

.

.

 


.

Polski Paryż romantyczny

.

Wystawę Polski Paryż romantyczny w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM odwiedziła klasa 3E w ramach obchodów Dni Frankofonii 2017. Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt  oryginalnych pamiątek z czasów Wielkiej Emigracji we Francji, pochodzących z prywatnej kolekcji. Pieczołowicie gromadzone listy, pierwsze paryskie pierwodruki wieszczów, sztambuchy, wizytówki (m.in. Mickiewicza), czy zaproszenia na Bal w Hotelu Lambert „na korzyść emigrantów” z podpisem księżnej Czartoryskiej stanowią unikatową kolekcję. Można również zobaczyć pierwodruk Grande Polonaise Brillante F. Chopina, protokół z wydobycia zwłok A. Mickiewicza z rodzinnego grobu w Montmorency z 1890 roku, a nawet „kwiaty z grobu Chopina” zachowane w sztambuchu J. Krysińskiej z 1860 roku. Wykład inauguracyjny wygłosił pan prof. dr hab. Maciej Serwański z Instytutu Historii UAM.

.

.


.

logo-ifr-uam

.

14 marca klasy 1 E i 2E wzięły udział w warsztatach i mini-wykładach zorganizowanych dla uczniów szkół średnich przez Instytut Filologii Romańskiej UAM. Od godziny 10:00 do 11:45 uczniowie Dwójki, podzieleni na grupy, brali udział w zajęciach warsztatowych z kreatywnego czytania, gier słownych i planszowych oraz pracy z filmem – w języku francuskim oczywiście! Następnie, po krótkiej przerwie, w sali wykładowej wygłoszone zostały cztery bardzo ciekawe wykłady o sugestywnych tytułach: Odkrycie Brazylii – zakrycie Innego. Listy z Ameryki (mgr Wojciech Sawala), Czym jest literatura (francuska)? (dr Marta Sukiennicka), Wszystko, co wiedzieć warto i wypada o Kanadzie frankofońskiej, czyli jak język francuski dotarł za ocean i co z tego wynikło (dr Małgorzata Czubińska) oraz Boska Komedia Dantego, czyli po co poeci prowadzą nas do piekła? (dr Joanna Dimke-Kamola). Tę swoistą małą sesję naukową otworzył i podsumował pan profesor Mirosław Loba.

.

.


.

.

 

17 marca nasi uczniowie w charakterze publiczności wzięli udział w XXI Lokalnym Konkursie Krasomówczym w Poznaniu. Celem Konkursu jest promocja sztuki mowy sądowej wśród studentów WPiA UAM. Jest to również szansa na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności przed profesjonalnym Jury, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa i palestry. Uczestnicy wcielają się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Studenci rywalizują z wylosowanym uprzednio przeciwnikiem, wygłaszając 10- minutowe przemowy z prawem do 3 minutowej repliki po wystąpieniu adwersarza, lub 15- minutowe, bez prawa do repliki.

.

.

.


logo-ifr-uam

 

.

Kraina Loary i jej 300 wyjątkowych zamków

.

W lutym i marcu klasa 2E odbyła kolejne spotkania w ramach warsztatów prowadzonych przez wykładowców Instytutu Filologii Romańskiej UAM. O potencjale dwujęzyczności opowiadała klasie w lutym pani prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, 1 marca zaś odwiedziła nas pani prof. dr hab. Anna Loba wraz ze studentkami filologii romańskiej, które okazały się być absolwentkami klasy E i A Dwójki! Studentki przygotowały prezentację o czterech spośród niezwykłych zamków nad Loarą: Amboise, Blois, Clos Lucé i Chambord. Mieliśmy okazję poznać historię powstania tych wspaniałych budowli oraz zamieszkujących je niegdyś lub związanych z nimi znanych postaci (Leonardo da Vinci, Joanna d’Arc, kronikarz Grzegorz z Tours,  król Franciszek I…) . Dwa z wymienionych zamków zwiedzimy podczas podróży do Francji i pobytu w Saumur, na wymianie z francuskim Liceum Saint Louis. Panie przygotowały również ciekawy quiz dla drużyn utworzonych z uczniów klas 1E i 2E, który był rozrywkową formą sprawdzenia tego, co po prezentacji zostało w naszych głowach.

.

Uczniowie klas 1E i 2E

.

.


.

.

W sobotę 21 stycznia 2017 roku uczniowie klasy 1e wybrali się do Teatru Nowego, aby obejrzeć wystawianą tam sztukę Aleksandra Czechowa, Wiśniowy sad. W główne role wcieliły się: Bożena Borowska-Kropielnicka Antonina Choroszy oraz Gabriela Frycz. Spektakl w reżyserii Izabelli Cywińskiej wywołał różne uczucia, jednak jednogłośnie stwierdziliśmy, że najmocniejszym punktem wydarzenia była gra aktorska na bardzo wysokim poziomie.

.


.

Wigilia klasowa

.

Zgodnie ze świąteczną tradycją, 22 grudnia klasa 2E zasiadła do wigilijnego stołu. Po obejrzeniu spektaklu w szkolnej auli, w pięknie udekorowanej sali, przy dźwięku kolęd oraz w radosnej atmosferze uczniowie oraz goście złożyli sobie życzenia. Na stołach nie zabrakło smakołyków, nikt zatem nie wstał od niego głodny :-). Po poczęstunku wszyscy udali się na Wielkie Wspólne Śpiewanie Kolęd na szkolnym patio. Wesołych Świąt!

.

.


.

logo-ifr-uam

.

Polska i Polacy w dawnej literaturze francuskiej. U źródeł stereotypów

.

21 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Dwójce pana Profesora Wiesława Malinowskiego z Zakładu Literatury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej UAM. Pan Profesor przybył w nasze progi, by wygłosić wykład w auli szkolnej dla uczniów klas humanistycznych, którzy uczą się języka francuskiego w zakresie rozszerzonym (klasy 1, 2 i 3E). Wykład dotyczył wizerunku Polski i Polaków we francuskiej poezji szesnastego wieku, kiedy to, po wyborze na tron polski Henryka Walezego, wzrosło we Francji zainteresowanie odległym i egzotycznym krajem Sarmatów. Poezja, pełniąca w owych czasach rolę swoistego mass medium, leży u źródeł wielu stereotypów dotyczących naszego kraju, które zawładnęły wyobraźnią masową Francuzów i funkcjonują do dziś. Philippe Desportes, autor wiersza Pożegnanie Polski (Adieu à la Pologne), który towarzyszył Walezjuszowi podczas  jego pobytu w Polsce, jest twórcą owego niepochlebnego portretu Polski – kraju skutego wiecznym lodem – oraz jej mieszkańców, odzianych w skóry zwierząt barbarzyńców. I choć poeta Jean de La Gessée przekonywać będzie w swej twórczości o tym, że Polska to kraj potężny, bogaty i prosperujący, a Agrippa d’Aubigné przeciwstawi go, jako kraj prawa, zdeprawowanej obyczajowo i uciekającej się do zbrodni monarchii francuskiej, świadectwo Desportes’a przez wiele wieków zaciąży na obrazie Polski w oczach Francuzów. W swoim arcyciekawym wykładzie pan Profesor odwoływał się również do innych tekstów wielkich twórców literatury francuskiej (m. in. Jeana de La Fontaine, de Saint-Amant) kreślących zgoła odmienny wizerunek Polski. Na zakończenie, by podkreślić, że Polska znalazła obrońcę na arenie międzynarodowej w osobie samego Jana Kochanowskiego, przedstawił jego łaciński utwór Gallo crocitanti (Kogutowi skrzeczącemu), będący ciętą repliką na wiersz Desportes’a.

Pan Profesor podarował bibliotece szkolnej książkę swojego autorstwa Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIXw.), do lektury której serdecznie zapraszam, tym bardziej, że fragment jednego z cytowanych przez pana Profesora utworów pojawił się w arkuszu maturalnym z historii …

.

.


.

Wyspy bretońskie w obiektywie Michela Thersiquela

.

8 grudnia, z okazji obchodów XXIII Dni Bretanii klasa 2E zwiedziła wystawę fotografii wybitnego francuskiego fotografa Michela Thersiquela (1944-2007). Autor zostawił po sobie 80 tys. zdjęć, na których uwiecznił niepowtarzalne oraz surowe krajobrazy bretońskich wysp oraz ich mieszkańców. Artysta poświęcił się fotografii humanistycznej, portretując zwykłych ludzi podczas ich codziennych zajęć. Wystawa w Domu Bretanii obejmuje zdjęcia czarno-białe z lat 80. i późniejsze kolorowe, przedstawiające życie na wyspach: pracę rybaków i rolników, pejzaże wyspy Ouessant oraz portrety mieszkańców Molene, Sein, Batz. Thersiquel, z czułością i szacunkiem syna bretońskiej ziemi, potrafił uchwycić to coś pomiędzy prostotą i wyjątkowością każdej ludzkiej natury. Natomiast późniejsze, kolorowe zdjęcia Wysp Krańca Świata (Finisterre) oddają splendor i bogactwo świateł wypełniających morskie pejzaże Bretanii. Po wystawie oprowadzała nas pani Elwira Wróbel.

.

.


.

fund-_k_i_z_moczarskich_rgb

.

Wizyta klubu im. Kazimierza i Zofii Moczarskich w WARSZAWIE

.

W dniach 2 – 3 grudnia ośmioosobowa grupa uczniów  z klas 1E i 2E, wraz z prof. P. Piwczykiem przebywała w Warszawie na zaproszenie Fundacji Kazimierza i  Zofii Moczarskich. Wraz z przedstawicielami siedmiu innych klubów, przybyłych z różnych regionów Polski, wybieraliśmy jedną spośród dziesięciu książek historycznych, nominowanych do nagrody Fundacji.

 Spotkanie prowadziła córka bohatera czasów II wojny światowej, pani Elżbieta Moczarska. Spotkania odbywały się w Domu Spotkań z Historią, przy ulicy Karowej w Warszawie. Byliśmy także w Collegium Civitas na wykładzie kanadyjskiej historyk pani Aleksandry Richie, laureatki ubiegłorocznej nagrody Fundacji Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Przy okazji zwiedziliśmy Katedrę Warszawską wraz z podziemiami, gdzie znajdują się groby wybitnych Polaków, w tym m. in. Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego. Wypoczęliśmy też w parku Łazienkowskim, który pięknie prezentował się w zimowych warunkach.

.

.


 

.

logo_teatr_nowy

.

Dom Bernardy Alba w Teatrze Nowym

.

26.11.2016 r. uczniowie klas 2E i 2A uczestniczyli w międzyklasowym wyjściu do poznańskiego Teatru Nowego na spektakl Dom Bernardy Alba według Federico Garcii Lorki. Autor dramatu, jeden z najwybitniejszych poetów hiszpańskich XX wieku, przedstawił w nim dom kobiet, tytułowej Bernardy oraz jej pięciu córek, które po śmierci ojca żyją w żałobie i kompletnej izolacji od świata zewnętrznego. Ta długotrwałe odosobnienie oraz nieobecność mężczyzn – Bernarda jest osobą bogobojną i bardzo religijną – wydobywa z posuwających się w latach panien pokłady sprzecznych uczuć i namiętności, które nie znajdują ujścia w surowym, matriarchalnym więzieniu, w jakie zamienił się ich dom. Kiedy zatem o rękę najstarszej z nich, Angustias, rozpoczyna starania Pepe el Romano, pokłady nagromadzonej latami frustracji oraz chęć ucieczki przed tyranią matki wybuchają z siłą, nad którą ta nie potrafi już zapanować i która doprowadzi do tragedii w końcowych scenach spektaklu. Dramat Lorki nie jest tekstem łatwym, sam zaś spektakl trzyma widza w napięciu już od pierwszej wymiany zdań pomiędzy bohaterkami. Warto jednak czasem wybrać się na sztukę, która stawia trudne pytania i zmusza do refleksji choćby nad … damską solidarnością?

.

.


.

wjm-logo

.

Wszyscy jesteśmy migrantami

.

22 listopada 2016r. klasa 2E wzięła udział w lekcji muzealnej Świat migracji podczas wystawy Wszyscy jesteśmy migrantami , która odbyła się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na wystawę składały się listy polskich emigrantów z końca XIX wieku, wysyłane z Ameryki do Polski. Listy te nigdy nie dotarły do adresatów, zatrzymane na granicy zaboru przez carską cenzurę. Ich autorami byli głównie chłopi małorolni, którzy wyruszyli za ocean w poszukiwaniu lepszego losu. Same listy, podzielone tematycznie, znajdowały się w kilku skrzyniach rozstawionych w różnych miejscach pomieszczenia. Taki układ przestrzenny wystawy był bardzo przejrzysty – pozwalał gruntownie poznać i zrozumieć realia tamtych czasów. Zadanie to ułatwiały także czarno-białe zdjęcia emigrantów z podróży przez ocean, wyświetlane na jasnych ścianach sali. A w szufladach skrzyń – wzruszające i bardzo osobiste listy ludzi tęskniących za swoimi bliskimi, z trudem i po raz pierwszy ubierający w słowa uczucia, dzielących się wrażeniami ze świata, który przerósł ich najśmielsze wyobrażenia, a tkwiących wciąż jedną nogą w swoich starych domach, zagrodach, przy sprawach na które nie mieli już wpływu … Ślących bilety na statek i dobre rady na czas podróży przez wielką wodę, które nie miały nigdy się odbyć, członkom rodziny, z którymi nigdy już nie mieli się połączyć…

Świat polskich migrantów sprzed 125 lat przybliżył nam pan Bartosz Wiśniewski, którego piękna opowieść o dawnych czasach pozwoliła nam zrozumieć od czego uciekają, za czym tęsknią i na co mają nadzieję rzesze migrujących dzisiaj do Europy uchodźców.

.

Małgorzata Arabczyk i Sandra Łotysz, 2E

.

.


.

logo-ifr-uam

.

 

La chanson française engagée

.

Francuskiej piosence zaangażowanej społecznie i politycznie poświęcone zostały warsztaty przeprowadzone 14 listopada przez pana Jean-Marie Lallouet, w ramach patronatu Instytutu Filologii Romańskiej UAM. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 2E, którzy rozpoczęli podróż po historii Francji od skomponowanej w 1848 roku i śpiewanej podczas Komuny Paryskiej pieśni Le temps des cerises w wykonaniu kultowej grupy Noir Désir. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku to z kolei okres krytyki wobec polityki generała De Gaulla i wojny w Algierii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w piosenkach takich jak Le Déserteur Borisa Viana czy Parachutiste Maxima Le Forestier.

Wzrost nastrojów skrajno – prawicowych części społeczeństwa francuskiego w latach osiemdziesiątych, a także coraz większa popularność Frontu Narodowego wzbudziła niepokój i sprzeciw wobec dyskryminacji rasowej wyrażanej w piosenkach takich jak Un jour en France czy Le bruit et l’odeur. Z początkiem XXIw. piosenki zaangażowane wyrażają coraz większą troskę o ekologię – np. Respire Mickey 3D – czy sprzeciw wobec konsumpcyjnego stylu życia społeczeństwa i jego konsekwencji, jak w piosence Petit frère grupy Iam. I wreszcie, ostatnie lata przyniosły rozczarowanie polityką wobec byłych kolonii afrykańskich Francji, pełnej nieuprawnionych interwencji, sprzedaży broni czy eksploatacji bogactw naturalnych, będących w oczach i tekstach artystów formą nowej kolonizacji. Dają temu wyraz piosenki France-Afrique czy Plus rien ne m’étonne  w wykonaniu Tiken Jah Fakdy.

.

.


fm

.

8 listopada odbyło się spotkanie z Andrzejem Brzezieckim, nominowanym do Nagrody Historycznej im.  Kazimierza Moczarskiego 2016 za  książkę „Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera”  Wydawnictwo Znak, 2015. .

W spotkaniu wzięła udział Elżbieta Moczarska, prezes Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Uczestniczyły klasy prawnicze. Wydarzenie jest elementem udziału w projekcie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego.  
.

.


 

..

Okruchy pamięci, ucieczka od bólu i cierpienia w prawdziwy wymiar człowieczeństwa…

.

Dnia 25 października 2016 r. o godzinie 16.00 Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w dyskusji panelowej pod tytułem „Najważniejsza książka w moim życiu”. O różnych ujęciach czasu i czasoprzestrzeni, różnym rozumieniu i ujęciu słów: człowiek, książka, pamięć – rozmawiali wybitni: historycy – Profesor Anna Wolff-Powęska, Profesor Krzysztof Zamorski  oraz o. Wacław Oszajca – teolog, dziennikarz, publicysta i poeta. Spotkanie, objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania, prowadził Prof. Waldemar Łazuga. W dyskusji panelowej, która odbyła się w Sali Białej Bazaru Poznańskiego, wzięli udział Uczniowie II Liceum (Reprezentanci klas: 1a, 1b, 2e, 2d, 3b) wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Dembską oraz Prof. Dagmarą Zając. Dyskusji prelegentów dotyczącej okruchów pamięci, ucieczki od bólu i cierpienia w prawdziwy wymiar człowieczeństwa przysłuchiwał się m.in. Prezydent Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak.

.

.

 


 

.

logo-ifr-uam

 

Francuskie media w Internecie.

.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, podczas którego wykładowcy poznańskiej romanistyki odwiedzą II Liceum w ramach patronatu Instytutu Filologii Romańskiej UAM nad klasami o profilu prawniczym, realizującym rozszerzony program z języka francuskiego. Pierwsze spotkanie klasy 2E z panią dr Joanna Górecką miało miejsce 20 października 2016. Tematem warsztatów były Francuskie media w Internecie, czyli oferta francuskojęzycznych stacji radiowych i telewizyjnych, z punktu widzenia ich atrakcyjności dla młodych odbiorców. Prowadząca przygotowała dla uczniów interesujące zasoby bardzo różnorodnych audycji i programów, przedstawiając ofertę kulturalną, publicystyczną, muzyczną oraz edukacyjną francuskich, belgijskich, szwajcarskich oraz kanadyjskich rozgłośni radiowych. Zabawnym wstępem do warsztatów okazała się możliwość wysłuchania najświeższych informacji ze świata w języku … łacińskim! Ciekawym doświadczeniem okazała się również możliwość uzupełniania „na żywo” tekstów francuskich piosenek – oprócz konieczności wyłuskania poszczególnych słów,  w pełnej śmiechu atmosferze ćwiczenie pozwoliło sprawdzić swoje umiejętności także w zakresie ortografii i gramatyki.

Na jednym ze zdjęć swoich sił próbuje Mikołaj …

.

.


 

.

logo_teatr_nowy

Między nami dobrze jest w Teatrze Nowym

.

15 października 2016r., spektakl autorstwa Doroty Masłowskiej pod tytułem „Między nami dobrze jest” w reżyserii Agnieszki Glińskiej  oraz w wykonaniu aktorów z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie obejrzeli uczniowie klasy 2E w Teatrze Nowym w Poznaniu.

.

Sztuka napisana przez Masłowską w 2008 roku to portret polskiego społeczeństwie czasu transformacji – pełna groteskowych dialogów złożonych z przewrotnie potraktowanych cytatów z popkultury, szyderstw z języka reklam, kolorowych czasopism, tabloidów i stereotypów narodowych. Głównymi bohaterkami są żyjące poniżej minimum socjalnego, zamieszkujące ciasną warszawską kawalerkę przedstawicielki trzech pokoleń kobiet: Osowiała Staruszka na wózku inwalidzkim, jej córka Halina i wnuczka – Mała Metalowa Dziewczynka. Panoramę postaci uzupełniają ich sąsiedzi – roznosicielka ulotek Bożena i reżyser filmu „Koń, który jeździł konno”, a także dwójka aktorów oraz prezenterka telewizyjna pragnąca ratować różnego rodzaju „biednych ludzi”.

.

W sztuce rządzi ironia oraz przerysowanie, które mieszają się z gorzką prawdą. To satyra niepozostawiająca suchej nitki na nikim. Po równo dostaje się zarówno biednym, jak i cieszącym się bogactwem na kredyt. Dorota Masłowska ukazuje kolejne przywary typowe dla obywateli naszego kraju, jednak czyni to z nieukrywaną troską i nadzieją na lepsze jutro.

.

Oliwia Mickiewicz, kl.2E

.


 

.

logo-ue

.

Wizyta w Parlamencie Europejskim.

.

Zuzanna Romanowska, uczennica klasy 2E oraz laureatka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” wzięła udział w tygodniowym wyjeździe studyjnym do Brukseli, stanowiącym nagrodę za zajęcie miejsca na podium we wspomnianym konkursie. Na zaproszenie pana Janusza Lewandowskiego, europosła w Parlamencie Europejskim, Zuzanna udała się we wrześniu do stolicy Belgii, gdzie zwiedziła instytucje europejskie oraz zabytkowe stare miasto. Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie Brugii.

.

.

.Rok szkolny  2015/2016 

 

Cudowna Praga

.

Stolicę Czech, Pragę, odwiedziła klasa 1E w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po 10 miesiącach wytężonej pracy w szkolnych ławkach. Królewskie miasto przywitało nas ciepło wspaniałą, czerwcową pogodą, która w trakcie intensywnego zwiedzania starówki i jej zabytków czy spaceru statkiem po Wełtawie wycisnęła z nas „siódme poty” . W drodze do Pragi odwiedziliśmy także Kutną Horę, słynne czeskie Miasto srebra, jego Włoski Dwór oraz Katedrę Św. Barbary. Zapraszamy do obejrzenie krótkiej fotorelacji z naszej czterodniowej wyprawy!

.

.


 

.

W poniedziałek 6 czerwca zostało podpisane porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

.

 

 

.


.

imagines-medii-aevi,3992

Imagines Medii Aevi czyli 1050 rocznica Chrztu Polski.

.

W niezwykłej lekcji muzealnej, opartej na kolekcji arcydzieł polskiego średniowiecza prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, miała przyjemność uczestniczyć klasa 1E 3 czerwca 2016r. Wystawa Imagines Medii Aevi, zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 1050 rocznicę Chrztu Polski, jest bowiem przedsięwzięciem wyjątkowym pod względem różnorodnosci zgromadzonych eksponatów oraz ich wartości muzealnej. Espozycję, na którą składa się około 100 dzieł – rzeźb, obrazów, obiektów rzemiosła i detali architektonicznych uczniowie poznawali rozwiązując w grupach zadania z zakresu sztuki i kultury średniowiecza, a także podczas oprowadzania przez przewodniczkę.

.

Wizyta w Muzeum Narodowym była także doskonałym pretekstem do wysłuchania wykładu pana prof. dr hab. Andrzeja Buko pt. Poganie i chrześcijanie. O problemach interpretacji odkryć archeologicznych związanych z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, który przedstawił możliwości i ograniczenia interpretacji odkryć uznawanych za materialne świadectwa nowej religii wobec trwania elementów dawnej obrzędowości pogańskiej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu.

.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty w Muzeum!

.

.


.

W czwartek 19 maja uczniowie klasy 1e wzięli udział w spotkaniu z panią mecenas Weroniką Hołowczyc, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM, członkinią Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, reprezentującą klientów w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i jest autorką porad eksperckich w dziennikach branżowych.  Spotkanie dotyczyło prawa karnego.

DP


.

unnamed.

Romowie i ich wkład w życie kulturalne Francji

.

Niezwykłą wystawę zdjęć, autorstwa Jeannette Gregori, odwiedzili uczniowie klas 1E i 2E w maju 2016r. w Domu Bretanii w Poznaniu. Saintes-Maries-de-la-Mer – miejsce kultu religijnego Romów to wystawa dedykowana miejscu pielgrzymek oraz obchodom uroczystości poświęconych kultowi Czarnej Sary, patronki Romów, na które przybywają tysiące romskich pielgrzymów z całej Europy.  Według legendy, pochodząca z Egiptu Sara ratowała ludność wygnaną z Ziemi Świętej, w tym świętą Marię Kleofasową i świętą Marię Salome, od których imion pochodzi dzisiejsza nazwa miasteczka. Kult świętej Sary, nigdy nie kanonizowanej przez Kościół katolicki, sięga kilku stuleci. Dzięki pięknym zdjęciom wraz z pielgrzymami mamy okazję uczestniczyć w malowniczych obrzędach odtwarzających przybycie Sary do brzegów południowej Francji. Zwiedzaniu wystawy towarzyszył wykład pani Elwiry Wróbel o historii Romów, ich pochodzeniu, trybie życia, uznawanych wartościach, a także o olbrzymim wkładzie, jaki romscy artyści wnieśli w rozwój światowej muzyki gitarowej i jazzowej.

.


.

65072_normal

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Licealnych w języku francuskim.

.

W piątek 29 kwietnia 2016 uczniowie klasy 2E obejrzeli w Teatrze Polskim w Poznaniu trzy spektakle w języku francuskim, przygotowane przez licealne grupy teatralne z Wrocławia (Piętaszki), Wolsztyna (Compagnie informelle de théâtre) i Bytomia (Teatr na cito).  Barbus au sommet d’une montagne aut. Martin Bellemare, Les croque-monsieur aut. Laurent Van Wetter, Le pacte de réalité aut.Veronika Mabardi to znakomicie przygotowane pod względem językowym oraz scenograficznym propozycje dla młodzie ży uczącej się języka francuskiego. Zainspirowani przedsięwzięciem oraz talentem scenicznym naszych kolegów poważnie rozważamy wzięcie udziału w przyszłorocznym przeglądzie  😉

.


.

logo-ifr-uam

.

Paryż artystyczny

.

Trudno wyobrazić sobie miejsce lepiej nadające się do studiów nad historią sztuki niż Paryż … Miasto Świateł, uznawane przez wielu za stolicę kulturalną świata, oferuje zainteresowanym malarstwem, rzeźbą i architekturą nieskończoną  listę dzieł twórców znanych i mniej znanych, zdobiących wnętrza paryskich muzeów i galerii oraz przestrzeń publiczną. Okazję, by się o tym przekonać, mieli uczniowie klasy 1E na spotkaniu z panią dr Martą Sukiennicką, wykładowczynią poznańskiej romanistyki, która 19.05.2016 r. odwiedziła II LO. W przygotowanej przez prowadzącą warsztaty prezentacji pojawiły się najważniejsze muzea Paryża  – Luwr, d’Orsay, Pomarańczarnia czy Centre Pompidou – oraz znajdujące się w nich obrazy, rzeźby i instalacje. Od starożytności po sztukę współczesną, na ekranie czy na kartach albumów z reprodukcjami, spacer po zakątkach Paryża artystycznego był doskonałą okazją do utrwalenia i pogłębienia wiedzy o twórcach kultury, a także zachętą do odwiedzenia stolicy Francji, gdzie, jak się mówi, bije serce świata …

.


.

logo-ifr-uam

Francja kolonialna i postkolonialna.

.

15 kwietnia 2016, w ramach kolejnego spotkania z wykładowcami Instytutu Filologii Romanskiej UAM, klasa 1e miała okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez dr Jędrzeja Pawlickiego i noszących tytuł Związki Francji i Maghrebu – literatura, kultura, polityka. Podczas półtoragodzinnych zajęć uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów frankofońskich Maghregu, będących dawnymi koloniami francuskimi w Afryce Północnej oraz brać czynny udział w dyskusji i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Oprócz poruszenia kwestii kulturowych, politycznych i religijnych, takich jak problem migracji czy historyczne aspekty wspomnianego obszaru, prelegent polecił także kilka tematycznych pozycji książkowych. Znalazły się wśród nich m.in. Barbarzyńska Europa Karola Modzelewskiego, będąca obrazem historycznego rodowodu Europy, Zemsta Boga Gilles’a Kepela, o fenomenie fundamentalizmu religijnego, Deus otiosus Agaty Bielik-Robson, ukazująca relację religii i nowoczesności czy Obcy Alberta Camus, poruszająca temat wyobcowania w świecie. Nikt nie wyszedł zawiedziony, a osoby głębiej zainteresowane tematem mogły sięgnąć po przyjemne, bo książkowe, zadanie domowe.

.

Wiktoria Kawecka

.


.

logo-ifr-uam

Dzień Otwarty w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

.

Kultura i języki krajów romańskich – Hiszpanii, Rumunii, Francji, Belgii i Włoch – to przedmiot studiów i badań wykładowcow i studentów Instytutu Filologii Romanskiej UAM w Poznaniu. 5 kwietnia 2016r. uczniowie klasy 1E oraz grupa francuska klasy 1F miala okazję odwiedzić Instytut w ramach Dnia Otwartego dla uczniów poznańskich i wielkopolskich szkół licealnych i gimnazjalnych. W ramach miniwykładów o poszczególnych krajach młodzież odkrywała piękno rumuńskich krajobrazów, poznawała bogactwo smaków regionalnej kuchni włoskiej objadając się Nutellą (wynalazek jak najbardziej włoski!), poznała historię Belgii oraz rodzinne koneksje belgijskiej królowej Matyldy i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Następnie, podzieleni na grupy, uczniowie udali się na warsztaty poświęcone stolicy Francji – podróżowali linią nr 1 paryskiego metra odkrywając zabytki najstarszej części miasta oraz chłonęli atmosferę Miasta Świateł śpiewając razem z ZAZ słynną piosenkę Sous le ciel de Paris.

.

.


.

Impression

.

Dzień Frankofonii w Instytucie Filologii Romańskiej.

.

1.04.2016r. uczniowie klasy 2E odwiedzili Instytut Filologii Romańskiej UAM z okazji obchodzonego na całym świecie Dnia Frankofonii. Spośród licznych propozycji, uczniowie wybrali wykład w języku francuskim, prowadzony przez pana Jean-Marie Lallouet i noszący tytuł Zaangażowana piosenka frankofońska.

Wykładowca rozpoczął swoją opowieść piosenką holenderskiego artysty Dicka Annegarna Bruxelles, której wymowa składa hołd pięknej stolicy Belgii oraz ofiarom ostatnich, tragicznych wydarzeń, które miały tam miejsce. Dalsza część wykładu była podróżą poprzez historię Francji, której piosenka zaangażowana politycznie i społecznie towarzyszy od bardzo dawna. I tak publiczność wysłuchała skomponowanej w 1848 roku i śpiewanej podczas Komuny Paryskiej pieśni Le temps des cerises w wykonaniu kultowej grupy Noir Désir. Lata piećdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku to z kolei okres krytyki wobec polityki generała De Gaulla i wojny w Algierii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w piosenkach takich jak Le Déserteur Borisa Viana czy Parachutiste Maxima Le Forestier.

Z kolei wzrost nastrojów skrajno-prawicowych części społeczeństwa francuskiego w latach osiemdziesiątych, a także coraz większa popularność Frontu Narodowego wzbudziła niepokój i sprzeciw wobec dyskryminacji rasowej wyrażanej w piosenkach takich jak Un jour en France czy Le bruit et l’odeur. Z początkiem XXI piosenki zaangażowane wyrażają coraz większą troskę o ekologię – np. Respire Mickey 3D – czy sprzeciw wobec konsumpcyjnego stylu życia społeczeństwa i jego konsekwencji, jak w piosence Petit frère grupy Iam. I wreszcie, ostatnie lata przyniosły rozczarowanie polityką wobec byłych kolonii afrykańskich Francji, pełnej nieuprawnionych interwencji, sprzedaży broni czy eksploatacji bogactw naturalnych, będących w oczach i tekstach artystów formą nowej kolonizacji. Dają temu wyraz piosenki France-Afrique czy Plus rien ne m’étonne  w wykonaniu Tiken Jah Fakdy.

Po wykładzie uczniowie wysłuchali koncertu piosenek słynnego, belgijskiego artysty Jacques’a Brela w wykonaniu studentki filologii romańskiej, a następnie mieli okazję skosztować specjałów kuchni francuskiej podczas krótkiej degustacji.

.


.

Wymiana z francuskim Liceum Saint-Louis w Saumur.

.

Pod znakiem dalekiej podróży upłynął klasie 2E przedświąteczny tydzień marca 2016. Uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji wymiany młodzieży, odbywającej się od ponad 15 lat we współpracy z Institution Saint-Louis w Saumur, we Francji. Zapraszamy do lektury wpisu oraz do obejrzenia zdjęć w zakładce  Wymiany międzynarodowe.

.


.

12743777_1146001728773809_284072981289301400_n

.

16 marca uczniowie klasy 1 E w charakterze publiczności wzięli udział w XX Lokalnym Konkursie Krasomówczym w Poznaniu. Podczas tego wydarzenia mogli podziwiać retoryczne zmagania przyszłych prawników. Na tym etapie konkursu brało udział 12 uczestników rywalizujących w parach – każda para otrzymała losowo jeden z kazusów przygotowanych przez Jury Konkursu.  Wystąpienie polegało na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. W każdej parze stronie przeciwnej przysługiwało prawo do trzyminutowej repliki. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali mów w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych. Na zakończenie oddali głosy na wybranego uczestnika.

.

 


.

arsenal

.

U stu-dni islamu w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

.

Wystawę indywidualnę Tomasza Matusewicza, polskiego artysty plastyka,  U stu-dni islamu zwiedziła w marcu klasa 1E w towarzystwie jej kuratora, pana Marcela Skierskiego. Wystawa obejmuje trzy główne sale Galerii Miejskiej Arsenał, w których znajdują się instalacje inter – i multimedialne poświęcone kulturowemu znaczeniu islamu i jego stałej obecności w życiu społecznym Turcji. Kluczowym elementem wystawy jest napis Europa zbudowany z dywanów modlitewnych wraz z pozostawionymi przy nich butami, będący wymowną metaforą zarówno konfrontacji dwóch cywilizacji – islamu i chrześcijaństwa – na poziomie duchowym, jak i dramatycznej sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się obecnie kilka milionów uchodźców próbujących wszelkimi sposobami dostać się do krajów europejskich. Autor wystawy zdaje się stawiać pytanie o to czy i na ile asymilacja obu kultur jest możliwa. Wizja Matusewicza zdaje się przekonywać o tym, że obu systemów religijnych i powstałych na ich bazie cywilizacji nie należy traktować jako swoistych antytez, lecz wzajemnie ubogacających się centrów, ktorych długotrwale przenikanie się i współistnienie na terytorium dawnego Imperium Osmańskiego stanowi wartość pozytywną. W trzeciej sali Galerii zaprezentowano film będący rejestracją przygotowań do modlitwy w meczecie, zwiedzający po zdjęciu butów mogli dołączyć do skupionych przed drzwiami świątyni mężczyzn, by towarzyszyć im w ciszy i poszanowaniu odmiennej tradycji.

.


 

.

obwod-glowy

.

Spektakl Obwód głowy w Teatrze Nowym.

.

15 marca 2016 r. klasa 1E obejrzała w Teatrze Nowym w Poznaniu spektakl zatytułowany Obwód głowy. Dramat powstał na podstawie materiałów archiwalnych, prasowych, elementów książki Alojzego Twardeckiego Listy do niemieckiego przyjaciela oraz reportażu Włodzimierza Nowaka  Obwód Głowy.

.

Historia opowiedziana w dramacie traktuje o losach polskich dzieci adoptowanych przez rodziny niemieckie podczas II wojny światowej. Razem z bohaterami przeżywamy tragedię i trudy z jakimi mali ludzie musieli się zmierzyć, by dostosować się do życia w nowej rodzinie, jaki i późniejszą rozłąkę z nią – powrót po zakończeniu wojny do Polski. We wszystkich przedstawionych historiach było to szokiem dla małych dzieci, które przez lata wychowywały się na terenie III Rzeszy. Jesteśmy świadkami poruszającego i chwytającego za serce monologu Mutti – niemieckiej mamy jednej z dziewczynek, pełnej autentycznych emocji. Niewątpliwe była to najciekawsza scena spektaklu, przy której łzy same napływały do oczu. Świadomość, iż spektakl oparty był na prawdziwych wydarzeniach czyniło go bardziej realnym, zmieniającym pogląd na sprawę dzieci podczas II wojny światowej.

.

Forma i sposób w jaki aktorzy przedstawiali swoje postacie wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Częste wtrącenia i wypowiedzi w języku niemieckim nadały mu jeszcze bardziej rzeczywistego charakteru. Trafne okazało się również zastosowanie minimalistycznej scenografii połączonej z filmem i obrazami wyświetlanymi przez projektor. Spektakl oparty był głównie na retrospekcjach, lecz także na rozmowach z dorosłymi już dziećmi, które po latach próbowały dokonać ponownej oceny dawnych wydarzeń.        Link do zdjęć ze spektaklu

.

Malwina Jungermann, 1E

.


 

.

malarze normandii

Wystawa „Malarze Normandii” w Centrum Kultury Zamek.

.

Klasa 1E wraz z wychowawczynią zwiedziła 5 lutego 2016 wyjątkową wystawę malarstwa. Mowa o przedsięwzięciu zaprezentowanym w galerii Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, noszącym tytuł Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni. Tę wyjątkową pod wieloma względami galerię obrazów uczniowie zwiedzali w towarzystwie pani prof. Anny Ostrowskiej (WOK), która przygotowała dla młodzieży także zajęcia warsztatowe. Obrazy światowej sławy francuskich malarzy, reprezentujących różne epoki malarskie oraz nurty artystyczne (romantyzm, realizm, pre- i postimpresjonizm oraz impresjonizm) łączył wspólny mianownik, jakim jest region Normandii, położony we Francji nad Morzem Północnym, którego plaże, porty i miasta znakomicie prezentowały się na słynnych płótnach.

DP


.

logo-fil-rom

.

Kolejne lekcje w ramach patronatu Instytutu Filologii Romańskiej UAM. 

.

W grudniu 2015 oraz w lutym 2016 odbyły się kolejne spotkania uczniów klasy 1E z wykładowcami i studentami Instytutu Filologii Romańskiej UAM. Na przedświątecznym, grudniowym spotkaniu klasę odwiedzili studenci I roku filologii romańskiej, którzy wraz ze swoją opiekunką panią dr Joanną Teklik opowiadali o francuskich tradycjach i zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz o obchodach Nowego Roku. Opowieściom towarzyszyła prezentacja zdjęć świątecznych specjałów oraz śpiewanie kolęd.

.

Lutowe spotkanie z panią prof. UAM dr hab. Anną Lobą, znakomitą mediewistką oraz znawczynią literatury francuskiej, nosiło tutył Tematy i bohaterowie francuskiej literatury średniowiecznej w masowej wyobraźni. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z twórczością tak emblematycznych autorów francuskiego średniowiecza jak Chrétien de Troyes (cykl powieści o królu Arturze i o rycerzach Okrągłego Stołu) i Marie de France (Bisclavret), dowiedzieli się o pracy rekonstruktorskiej Josepha Bédier’a nad legendą o Tristanie i Izoldzie oraz przypomnieli sobie szczegóły „Pieśni o Rolandzie”. W dalszej części wykładu przywołano postaci wielkich francuskich romantyków, François-Réné de Chateaubriand oraz Wiktora Hugo, którzy w swoich dziełach przywrócili kulturze i literaturze średniowieczne katedry i motywy literackie.  Ponadto, ponieważ każda z cytowanych przez wykładowcę historii doczekała się licznych adaptacji filmowych i literackich, uczniowie dowiedzieli się także o ich transformacjach i wizjach twórców współczesnej sztuki kinematograficznej oraz gatunków takich jak powieść fantasy czy komiks.

 

.


.

Czy humanista może odnieść sukces?

.

Otóż tak! 12 lutego 2016 roku do naszej auli przybył gość, który jako absolwent naszej szkoły, znalazł się po drugiej stronie śniadaniowego stolika. Jakub Skworz, redaktor miesięczników „Men’s Health”, „Women’s Health” oraz autor serii książek dla dzieci i „Męskich rozmów nastolatka”, pokazał nam swoją drogę do marzeń – literackiego spełnienia. Mimo kolekcjonowania listów – odmów współpracy z wieloma wydawnictwami i fascynującej przygody z lekcjami matematyki oraz „chińską sytuacją międzynarodową” na studiach, postawił w życiu na upór i kreatywność. „Kiedy zamykają wszystkie drzwi, nie lękaj się – wejdź oknem!” Wtedy nawet rozmowy z największymi artystami nie będą przeszkodą, czego dowodem są „Męskie rozmowy nastolatka”. Postaw na siebie, wtedy nikt nie powie, że humanista to już przeżytek.

Dziękujemy za inspirującą rozmowę i motywację do dalszej pracy.

.

Marta Bachorska, Łukasz Miłoszewski 3a

.

.
.


.

mister-baranczak

.

Mister Barańczak w Teatrze Nowym w Poznaniu.

.

11 grudnia 2015 klasa 1E odwiedziła Teatr Nowy w Poznaniu, by obejrzeć spektakt Mister Barańczak  w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Mister Barańczak to spektakl słowno-muzyczny, choć tekst mówiony zajmuje w nim więcej miejsca niż śpiewany. Poświęcony geniuszowi poety-translatora, wielkiego tłumacza literatury angielskiej, żonglującego swobodnie słowami i rozbijającego utarte powiedzenia czy związki frazeologiczne prowadzi widza w stronę zerwania ze schematami w sposobie myślenia, wzbudzając przy okazji salwy śmiechu wśród publiczności. A zatem twórczość Barańczaka odgrywa pierwszoplanową rolę w tym tym przedstawieniu o oszczędnej scenografii i znakomitej grze aktorskiej.

.


.

logo-fil-rom

Warsztaty w ramach Patronatu

 

Dnia 20 listopada 2015 r., uczniowie klasy 1E mieli okazję uczestniczyć w kolejnym spotkaniu warsztatowym w ramach Patronatu Instytutu Filologii Romańskiej UAM, którym od października objęta jest klasa. Tym razem, dwie godziny lekcyjne poświęcone zostały warsztatom z wymowy i fonetyki języka francuskiego i dotyczyły najtrudniejszych w artykulacji dla polskich uczniów francuskich samogłosek półprzymkniętych i zamkniętych. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z tzw. łamańcami językowymi (virelangues), rozwijającymi plastyczność aparatu mowy, które dostarczyły także pretekstu do dobrej zabawy i wprawiły w dobry nastrój wszystkich uczestników. Warsztaty poprowadziała pani dr Magdalena Tkaczyk, z Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych IFR UAM.

DP


.

2e w Muzeum Matrylologii Wielkopolan – FORT VII

.

6 listopada klasa 2e miała okazję zwiedzić Muzeum Fortu VII w Poznaniu, obozu zagłady działającego w latach 1939-1945. Dzięki wielu wystawom dotyczącym między innymi pamięci pomordowanych pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w Owińskach lub propagandy w III Rzeszy, uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat losów więźniów, a także bliżej poznać losy mieszkańców okupowanego Poznania.

Odwiedziny zakończyły się wizytą w celach, miejscu cierpienia kilkunastu tysięcy osób, co skłoniło nas do refleksji nad wartością pokoju panującego obecnie w Europie i sprawiło, że wycieczka stała się jeszcze bardziej wartościowa.

.

Julia Nowicka – 2e

.

DP


.

W dniu 6 listopada klasy Medialne i Prawnicze wzięły udział w spotkaniu z panią Elżbietą Moczarską (córką Kazimierza Moczarskiego) i panem Janem Skórzyńskim, autorem książki „Krótka historia Solidarności 1980-89.

Pan Jan Skórzyński, finalista Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski, przedstawił tło wydarzeń, związanych z powstaniem i funkcjonowaniem NSZZ Solidarność w trudnych latach osiemdziesiątych.

Zarówno temat spotkania jak i zaproszone osoby wywołały autentyczne zainteresowanie uczniów.

.

DP


.

3e – lekcja historii

.

15 października uczniowie z klasy III E wraz z opiekunami Panią Profesor Zofią Lis oraz Panem Dyrektorem Piotrem Piwczykiem udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy, aby zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Poranny wyjazd i wieczorny powrót pozwoliły przeznaczyć cały dzień na wizytę w muzeum. Obiekt zawiera liczne, bardzo nowoczesne ekspozycje, które przedstawiają szczegółowo i wieloaspektowo historię powstania i losów stolicy. Pozwalają one uświadomić sobie dramatyzm tamtych wydarzeń. Wyjazd był dla nas bardzo interesujący. Bogactwo eksponatów sprawiło, że nawet pojawiły się głosy, iż cztery godziny to czas niewystarczający na szczegółowe przeanalizowanie wszystkich tematów poruszanych na wystawach. Wyjazd był również bardzo przyjemną lekcją historii, taka forma powtórek do matury mogłaby być praktykowana częściej.

.

DP


W tym roku szkolnym zostało podpisane porozumienie z Instytutem Historii UAM.

.

.


logo-fil-rom

.

     Patronat Instytutu Filologii Romańskiej UAM

.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa 1E, realizująca poszerzony program z języka francuskiego, objęta została patronatem Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy panią Dyrektor Małgorzatą Dembską oraz Dyrektorem Instytutu Filologii Romańskiej UAM, panem prof. Mirosławem Lobą, uczniowie klasy 1E odbędą cykl spotkań wykładowo-warsztatowych, które poprowadzą pracownicy naukowi poznańskiej romanistyki. Zajęcia inuguracyjne mają miejsce 16 października w siedzibie szkoły, poświęcone zostaną strategiom uczenia się języków obcych, a prowadzi je pani dr Bernadeta Wojciechowska.

DP


.

Dziady.

.

W październiku 2015 klasa 3E wybrała się do Teatru Nowego na spektakl „Dziady” w reżyserii Radosława Rychcika. Polecamy recenzję autorstwa Alicji Wawrzyniak.

.

DP


.


.

E – PRAWNICZA – GALERIA »