Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Koło Miłośników Języka Polskiego

.

.


 

.

Historia skryta w imionach – najpopularniejsze imiona w dziejach II LO

.

W drugim semestrze w ramach koła realizujemy projekt językowy dotyczący zagadnień onomastycznych. Uczniowie przeanalizują listy absolwentów pod kątem częstości nadawania imion żeńskich i męskich. Uwzględnione zostaną pierwsze imiona, jak również imiona nadawane jako drugie. Zwieńczeniem prac będzie ranking najpopularniejszych imion wśród absolwentów II LO, a także w poszczególnych dziesięcioleciach. W ramach przygotowań do praktycznych działań, młodzież weźmie udział w warsztatach na temat onomastyki oraz ekscerpcji onomastycznych materiałów źródłowych.  Z tych działań skorzystać będą mogli nie tylko członkowie koła uczestniczący w analizie, lecz także cała społeczność szkolna, która weźmie udział w prezentacji wyników badań. Na ich podstawie przygotowana zostanie publikacja dostępna dla uczniów, a także zarchiwizowana w bibliotece dla następnych. Znajdą się w niej treści dotyczące najpopularniejszych imion z podziałem na ich genezę i znaczenie. Opracowane zostaną popularne imiona: słowiańskie, pochodzące z tradycji chrześcijańskiej oraz zapożyczone, np. z języka angielskiego. Zbadamy także różne motywacje nadawania imion, m.in.: mody językowe, tradycję, kryterium estetyczne itp.

.

.

 


.

W ramach szkolnego Koła Miłośników Języka Polskiego nasi uczniowie uczestniczyli w XVI Dyktandzie Wrzesińskim. Aleksandra Andrzejewska z klasy 1f zajęła pierwsze miejsce w kategorii Uczeń. Gratulujemy!

Tekst dyktanda został napisany i podyktowany przez znanego językoznawcę – prof. Andrzeja Markowskiego. Po dyktandzie uczestnicy mieli możliwość wysłuchać prelekcji na temat strajku dzieci wrzesińskich, a także wziąć udział w spotkaniu z pisarzem Michałem Rusinkiem.

.

zobacz………………………….więcej

.

.


.

.

.

Koło Miłośników Języka Polskiego – galeria »

.

.