Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

LOD – Tryb nauki i organizacja semestru wiosennego

.

.

.

lod-kalendarz.

.

.

.

LOD-PRACE.


.


.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów)

 

semestrze wiosennym, rozpoczynającym się od lutego, trwają zajęcia semestru 6.

 

Istnieje możliwość przyjęcia osób uprawnionych do kontynuowania nauki w semestrze 6.

 

Zajęcia w szkole odbywają się w piątki (15.00 – 20.00) i soboty(8.00-15.00) – wg kalendarza zajęć.

 

Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu Liceum Ogólnokształcącego.

Obowiązuje nauka jednego języka obcego – do wyboru język angielski lub niemiecki.

 

W trakcie trwania semestru słuchacze są zobowiązani do napisania prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów. W zależności od przedmiotu – jedna lub dwie prace w semestrze.

 

Pozytywne oceny z prac oraz co najmniej 50% obecności na zajęciach stanowią podstawę dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

 

Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje język polski, język obcy i matematykę.

Część ustna obejmuje wszystkie przedmioty z danego semestru.

 

 

Po ukończeniu kształcenia słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.