Aktualności

 

  .

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

LOD – Tryb nauki i organizacja semestru wiosennego

.

.

.

lod-kalendarz.

UWAGA!  Zmiana terminu: zamiast 19/20 maja zajęcia odbędą się 26/27 maja

.

.

.

.

PLAN  ZAJĘĆ  w dniach 9-10 czerwca  (link)

.

.

LOD-PRACE.

.

lod-egzaminy.

.

.

.


 

.

Uwaga – dotyczy Słuchaczy, którzy wybrali naukę języka niemieckiego

 

Zajęcia dla Słuchaczy odbywać się będą w PIĄTKI (sala nr 3)

.

24 LUTEGO

godz. 15.00 – 15.45 –   sem. 6 pg

.

17 MARCA

godz. 15.00 – 15.45 –   sem. 6 pg

godz. 15.50 – 16.35 – sem. 4 pg

.

7 KWIETNIA

godz. 15.00 – 15.45 –   sem. 6 pg

godz. 15.50 – 16.35 – sem. 4 pg

.

19 MAJA

godz. 15.00 – 15.45 –   sem. 4 pg

.

.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia języka niemieckiego prowadzi prof. Julia Klemenska.

.


.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów)

 

Zajęcia szkolne rozpoczynają się od września – semestr jesienny – (semestry nieparzyste  3, 5).

 

semestrze wiosennym, rozpoczynającym się od lutego, trwają zajęcia semestrów parzystych (4, 6).

 

Istnieje możliwość przyjęcia osób uprawnionych do kontynuowania nauki w kolejnych semestrach.

 

Zajęcia w szkole odbywają się w piątki (15.00 – 20.00) i soboty(8.00-15.00) – ok. 10 zjazdów w semestrze.

 

Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu Liceum Ogólnokształcącego.

Obowiązuje nauka jednego języka obcego – do wyboru język angielski lub niemiecki.

 

W trakcie trwania semestru słuchacze są zobowiązani do napisania prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów. W zależności od przedmiotu – jedna lub dwie prace w semestrze.

 

Pozytywne oceny z prac oraz co najmniej 50% obecności na zajęciach stanowią podstawę dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

 

Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje język polski, język obcy i matematykę.

Część ustna obejmuje wszystkie przedmioty z danego semestru.

 

 

Po ukończeniu kształcenia słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.