Aktualności

 

  .

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Unia Europejska

.

PROGRAM  SZKOŁA – AMBASADOR  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  EPAS

.

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego EPAS, realizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.  Program ten dedykowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych i ma  na celu „pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwi doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.”

.

.


.

Prezydencja Rady Unii Europejskiej

.

Czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?

Jest to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności. Dawniej przedstawiciel kraju aktualnie sprawującego prezydencję był automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej i reprezentował Radę na arenie międzynarodowej.

Na mocy przyjętego w 2009 roku traktatu lizbońskiego, prezydencja ma już jednak w znacznej mierze znaczenie honorowe. Od 1 stycznia 2010 w Unii istnieje bowiem stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego popularnie prezydentem UE), wybieranego przez przedstawicieli wszystkich krajów związkowych na 2,5-letnią kadencję. Na zmniejszenie roli prezydencji wpływ ma także znaczące umocnienie roli wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który przejął, przysługujące dotychczas przywódcy kraju pełniącego prezydencję, prawo reprezentowania UE na arenie międzynarodowej oraz problemy wynikające z dużej liczby krajów członkowskich.

Polska pełniła prezydencja w UE od 1 lipca 2011 roku do końca 2011 roku.

Obecnie prezydencję w Radzie UE pełni Malta.

Czym jest Trójka?

Jest to nieformalny organ związany z prezydencją Rady UE.

Początkowo w jej skład wchodziły 3 państwa: urzędująca prezydencja, przeszła i przyszła. Głównym jej zadaniem było zapewnienie ciągłości i spójności działań oraz lepszemu przygotowaniu ministerstw kraju, który miał przejąć przewodnictwo w następnym półroczu. Od Traktatu amsterdamskiego skład Trójki to: urzędująca prezydencja, kraj który przejmie przewodnictwo w następnym półroczu, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Obecną trójką jest: Malta, Estonia, Federica Mogherini (wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), Jean-Claude Juncker.

.


.

Nagroda im. Sacharowa – obrona praw człowieka

.

Nagroda  im. Sacharowa za wolność myśli po raz pierwszy została przyznana Nelsonowi Mandeli i Anatolijowi Marczence. Jest dowodem uznania dla osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli. Każda grupa polityczna Parlamentu Europejskiego (PE) może nominować kandydatów. Spośród kandydatów wyłania się trójkę finalistów, laureata (lub laureatów) wybiera Konferencja Przewodniczących. Nagroda jest wręczana na uroczystym posiedzeniu parlamentarnym w Strasburgu odbywającym się pod koniec roku.

Andriej Sacharow (1921-1989) to słynny radziecki fizyk, dysydent i zwolennik reform, działacz na rzecz praw człowieka.  Sam zaproponował nazwanie nagrody za wolność myśli jego imieniem.

Pod koniec 2016 roku laureatkami zostały dwie wyjątkowe kobiety: Nadia Murad Basee Taha i Lamiya Aji Bashar. W sierpniu 2014 roku wymordowano wszystkich mężczyzn z ich wioski, kobiety i dzieci wzięto w niewolę. Nadia i Lamiya były kilkakrotnie kupowane i sprzedawane, wykorzystywane seksualnie. Lamiję zmuszano do przygotowywania bomb i kamizelek samobójczych. Po czterech miesiącach Nadia uciekła poza strefę kontrolowaną przez Państwo Islamskie, udało jej się dotrzeć do obozu dla uchodźców w północnym Iraku. Rok później wystąpiła na sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej handlowi ludźmi, gdzie wygłosiła przejmujące przemówienie opisujące jej doświadczenia. Lamiya kilkakrotnie podejmowała próby ucieczki. Udało jej się to w kwietniu 2015 roku, dzięki pomocy rodziny, która opłaciła lokalnych przemytników. Na granicy kurdyjskiej doszło jednak do eksplozji miny lądowej. Dwie kobiety towarzyszące Lamiji zginęły, a ona sama odniosła ciężkie obrażenia i niemal straciła wzrok. Wysłano ją na leczenie do Niemiec, gdzie dołączyła do rodzeństwa. Obie kobiety działają aktywnie na rzecz pomocy ofiarom niewolnictwa i okrucieństwa ze strony Państwa Islamskiego. Stały się symbolami losu jazydów w Iraku.

.

.

Parlament Europejski podejmuje działania za pomocą środków, którymi dysponuje. Nagroda nie jest jednak magiczną różdżką. Nadal nie mamy żadnych wieści o Razan Zajtunie. Irańska prawniczka Nasrin Sotude i Dżafar Panahi nadal nie mogą wyjeżdżać z kraju. Młody saudyjski bloger Raif Badawi nadal przebywa w więzieniu za to, że powiedział głośno to, czego inni nie mają odwagi powiedzieć cicho. Lista więźniów sumienia na świecie wydłuża się, a na syryjskie miasta nieustannie spadają bomby. Lecz rok 2016 przyniósł także dobre wieści. Lejla Junus i jej mąż Arif odzyskali wolność. Kubański dysydent Guillermo Fariñas zakończył strajk głodowy. Fakt, że Parlament monitoruje procesy demokratyczne i dokumentuje wojny, nie pozwala dzierżącym władzę na uciszanie walczących o wolność.

Agnieszka Kuśmierz

.


.

Euroscola

Nasz film bierze udział w konkursie „EuroscolaPL-12/2016”, ogłoszonym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.
.