Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Przedmioty IB

.

.

Lista podręczników dla klasy 1F (PRE-IB)

Lista podręczników dla klas IB (klasa 2F i 3F)

.

.

Po ukończeniu klasy pre-IB uczniowie rozpoczynają naukę w programie IB i wybierają 6 przedmiotów (w tym obowiązkowo język polski, język angielski oraz matematykę).

 

1349 IB School oferuje: HL – Higher Level SL – Standard Level

.

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu (HL – 6, SL – 4).

.

.

Grupa 1

Polish A Literature HL

Polish A Literature SL

English A Language and Literature HL

English A Language and Litarature SL
.

Grupa 2

English B HL

German B HL

German B SL

German Ab Initio SL

French B HL

French B SL

French Ab Initio SL

Spanish Ab Initio SL

Spanish B HL

Spanish B SL
.

Grupa 3

Economics HL

Economics SL

Business Management SL

Geography HL

Geography SL

History HL

History SL

Grupa 4

Biology HL

Biology SL

Chemistry HL

Chemistry SL

Physics HL

Physics SL

Computer science HL

Computer science SL
.

Grupa 5

Mathematics HL

Mathematics SL

Mathematical studies SL
.

Dodatkowe obowiązkowe elementy programu (wymagane zaliczenie):

TOK

CAS

.

IB-g1 IB-g2 IB-g3

IB-g4 IB-g5

IB-TOK IB-CAS

 .

 

KALENDARZ    IB

.

Uczniowie klas z programem matury międzynarodowej są zobowiązani do napisania :

 .

 

 

Przedmioty IB galeria »