Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

,

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Przedmioty IB

.

.

Program IB – lista podręczników   2021/2022

.

.

Po ukończeniu klasy pre-IB uczniowie rozpoczynają naukę w programie IB i wybierają 6 przedmiotów (w tym obowiązkowo język polski, język angielski oraz matematykę).

 

1349 IB School oferuje: HL – Higher Level SL – Standard Level

.

Uczeń ma obowiązek wybrać trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu (HL – 6, SL – 4).

.

.

 

Grupa 1

Polish A Literature HL

Polish A Literature SL

English A Language and Literature HL

English A Language and Litarature SL
.

Grupa 2

English B HL

German B HL

German B SL

German Ab Initio SL

French B HL

French B SL

French Ab Initio SL

Spanish Ab Initio SL

Spanish B HL

Spanish B SL
.

Grupa 3

Economics HL

Economics SL

Geography HL

Geography SL

History HL

History SL

Grupa 4

Biology HL

Biology SL

Chemistry HL

Chemistry SL

Physics HL

Physics SL

Computer science HL

Computer science SL
.

Grupa 5

Mathematics analysis and approaches HL
Mathematics analysis and approaches SL
Mathematics applications and interpretation SL

.

Dodatkowe obowiązkowe elementy programu (wymagane zaliczenie):

TOK

CAS

 

 

 

.

Uczniowie klas z programem matury międzynarodowej są zobowiązani do napisania prac wewnątrzprzedmiotowych

oraz Extended Essay

.

.

 .

OPISY PRZEDMIOTÓW:

.

Polish A Literature                 English A Language and Literature

.

Spanish B           German B           French B           English B

.

Geography           Economics

.

Physics           Computer science

.

Mathematics

.

 

 

 

Przedmioty IB galeria »