Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Realizowane projekty

.

.

 

logo

.

 

 

.

Uczniowie klasy 1a mieli okazję uczestniczyć w warsztatach organizowanych w ramach projektu „5 zmysłów. Tabu”. Projekt miał dwa etapy: w pierwszym uczniowie zapoznawali się z tematyką niepełnosprawności – nosząc okulary ograniczające widoczność przekonali się, jakie przeszkody w codziennym życiu napotyka osoba niewidząca, mieli też okazję zadawania pytań i, dzięki temu, przełamania istniejącego tabu. W drugim etapie poznali specyfikę pracy w radiu – odwiedzili studio i przygotowywali własny materiał.
Zajęcia przeprowadził niewidomy dziennikarz Radia Merkury – p. Jerzy Łączny. Panu Jerzemu oraz koordynatorom projektu serdecznie dziękujemy za możliwość zdobycia tych doświadczeń.

.

.


 

.

czyta-my

.

We wrześniu i październiku br. wolontariusze z „Dwójki” wezmą udział w projekcie pozytywnie zaopiniowanym przez jury konkursu „Współdziałanie w kulturze” organizowanego przez Centrum Praktyk Edukacyjnych przy poznańskim Centrum Kultury Zamek. Celem konkursu było propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji przez zaproponowanie działania z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

.

Projekt “Czyta-my” dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły ponadgimnazjalnej, jego  kolejne etapy będą miały miejsce na terenie dzielnicy Łazarz w Poznaniu.  

.

Celem projektu jest przygotowanie grupy wolontariuszy – uczniów liceum ogólnokształcącego do pełnienia roli animatorów kultury i podniesienie ich kompetencji w zakresie edukacji – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. W ramach projektu wezmą oni udział w czterech warsztatach przygotowawczych poświęconych zagadnieniom pedagogiki przedszkolnej, dramy i pracy z ciałem oraz ilustrowanej książce dla dzieci. Otrzymując w ten sposób odpowiednie narzędzia stworzą scenariusze własnych artystycznych warsztatów z książką, które zrealizują z dziećmi w wieku 3-6 lat w łazarskim Przedszkolu nr 51, a następnie w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

.

Celem projektu jest  promowanie czytelnictwa poprzez wskazanie na książki wartościowe zarówno literacko, jak i plastycznie, wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek uczestniczących w projekcie, a także nawiązanie międzypokoleniowej współpracy w obszarze kultury i edukacji.

.

Miejsca realizacji projektu:

.

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Osiedlowy Klub Krąg

Biblioteka Domu Bajek

Przedszkole nr 51 w Poznaniu

Salezjańskie Centrum Młodzieżowe

.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

 

.


 

ROK 2015/2016


 

.

logo-otk

.

 

.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie II LO mogli wziąć udział w:

– grze szkolnej „Schodami II LO”,

– seminariach i warsztatach prowadzonych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Akademickie Centrum Informacyjne, trenerów: Jakuba Domagalskiego i Błażeja Wrzesińskiego, Dział Marketingu i Karier AWF oraz Fabrykę Młodych Profesjonalistów,

– szkolnych targach poznańskich uczelni wyższych – prezentowały się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny.

.

Przydatne linki:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Akademickie Centrum Informacyjne

Fabryka Młodych Profesjonalistów

.


 

.

logo-psych1

.

 

„Otwórz sie na zdrowe perspektywy” to projekt, który realizujemy we współpracy z Instytutem Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie uczniów w realizację nietypowej akcji społecznej wzorowanej na norweskiej inicjatywe BLIK OPENER. Celem podejmowanych działań jest promocja zdrowia psychicznego i profilaktyki poprzez:

– upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,

– kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,

– rozwijanie umiejetności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,

– przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

.

Konferencja naukowa inaugurująca projekt odbyła się w Collegium Da Vinci. Poszczególne wykłady dotyczyły zdrowia psychicznego i strategii na jego utrzymanie oraz społecznych wyobrażeń, przekonań dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięła udział klasa 1F.

.

.

W ramach projektu do biblioteki szkolnej przekazany został pokaźny zbiór bardzo interesujących książek z zakresu psychologii – zachęcamy do korzystania, w ofercie m.in:

.

.

13 listopada – Jesteśmy już po pierwszych warsztatach kreatywnych. Było intensywnie, twórczo i z dobrą energią.

.

.

18 stycznia – konferencja szkolna

.

ps-film……….ps-film

 

.


 

.

logo-kampania_baner_700

.

Miłość, jako argument za zdrowym stylem życia nastolatków?

Razem z blisko 30% szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju realizujemy projekt edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, opracowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowany z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

.

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest unikatowym program edukacyjnym w skali całego kraju, nie tylko ze względu na to, że jest pierwszym tak kompleksowym narzędziem skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego zasadniczym celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia ich samych i ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych m.in. takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki, ale jego wyjątkowość obrazuje już sam tytuł – ARS po łacinie oznacza sztukę.

.

Skąd pomysł by sztukę dbania o miłość zestawić w kontekście działań o charakterze profilaktycznym?

.

Jak pokazują badania, na których oparł się autor programu dr Krzysztof Wojcieszek, wbrew powszechnej opinii, niezależnie od płci i wieku na szczycie hierarchii wartości młodzież sytuuje: bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, wolność, mądrość i szczęście. O miłość trzeba zadbać, a to wymaga „sztuki” wypracowania pewnych umiejętności, w tym zwłaszcza dojrzałego i bezpiecznego stylu życia.

.

Szczegóły dla młodzieży: http://e-stawiamnazdrowie.pl/ i rodziców/nauczycieli:  http://zdrowiewciazy.pl/

.


 

.

.

logo-akceptacja

W marcu 2015 realizowaliśmy projekt LEKCJA AKCEPTACJI. Wzięły w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Podczas lekcji wychowawczych prowadzonych przez wolontariuszy z FUNDACJI NA NIEBIESKO poznawaliśmy zagadnienia związane z coraz częściej ostatnio diagnozowanym spektrum autyzmu.

.

W wyniku współpracy z Fundacją powstał film, w którym wystąpili m. in. nasi uczniowie   – ROZKRZYCZ AUTYZM – 

.