Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja – klasy po GIMNAZJUM

.

.

.

.

Rekrutacja 2019/2020

.

..
link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

.

.

.

 

Klasy AKADEMICKIE

Język obcy

Przedmioty rozszerzone

przedmioty dodatkowe w cyklu czteroletnim

Przedmioty punktowane

G1A

PRAWNICZA

.

(limit miejsc – 28)

 .

opis (PDF)

j. angielski
j. francuski

.

j. polski
j. angielski

historia
lub
wiedza o społeczeństwie

(do wyboru po I klasie)

.

dzieje ustrojów politycznych
retoryka i stylistyka praktyczna
prawo
logika

.

.

.

j. polski
matematyka
j. obcy
historia

.

.

.

G1B-1

MEDYCZNA

.

(limit miejsc – 14)

 .

opis (PDF)

j. angielski
j. niemiecki

.

biologia
chemia

.

biologia doświadczalna

chemia doświadczalna

fizyka doświadczalna

fizyka w medycynie

.

j. polski
matematyka
biologia
chemia

G1B-2

MEDYCZNA

.

(limit miejsc – 14)

 .

opis (PDF)

j. niemiecki (DSD)
j. angielski

.

biologia
chemia

.

biologia doświadczalna

chemia doświadczalna

fizyka doświadczalna

fizyka w medycynie

.

j. polski
matematyka
biologia
chemia

.

 .

TERMINARZ

.

.

13 – 31 maja godz. 15.00

.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

.

Uważnie przeczytaj: ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (link)

.

1) Wypełnij podanie (link) i ZATWIERDŹ.

.

System wygeneruje dla Ciebie PIN – zapisz go i zachowaj.

.

2) Wydrukuj wniosek.

.

Wydrukowanie wniosku PRZED zatwierdzeniem spowoduje, że Twoje dane NIE ZOSTANĄ ZAPISANE w systemie!

.

3) Złóż wniosek – tylko w szkole pierwszego wyboru (uwaga! – wyjątkiem są szkoły, które nie biorą udziału w naborze elektronicznym).

.

Jeżeli we wniosku została zaznaczona opcja o pierwszeństwie w przyjęciu – należy dołączyć dokumenty uprawniające do pierwszeństwa zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

.

.

.

14 – 19 czerwca godz, 15.00

.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

.

.

21 – 25 czerwca godz. 15.00

.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:

.

Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.

.

Dyplomy lub ich kserokopie (w tym przypadku oryginał do wglądu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej) osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (link: strona KO)

.

Kandydatów z tytułem laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty prosimy o dostarczenie oryginału zaświadczenia.

.

Wszystkie dokumenty należy składać w foliowych koszulkach.

.

.

do 28 czerwca

.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach.

.

.

do 15 lipca

.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

.

.

16 lipca godz.10.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

.

.

do 24 lipca godz.13.00

.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

.

Pozostałe dokumenty:

3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres)

karta zdrowia

posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie należy złożyć w szkole do 24 lipca),

.

25 lipca godz.13.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

.

 

.

.

prez

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

rekrutacja – galeria »