Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja

.

.

 

REKRUTACJA 2022/23

.

.

.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać (w terminie 16 maja – 20 czerwca godz. 15.00):

.

1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY)

albo

2) Listem poleconym (liczy się data WPŁYWU do szkoły)

albo

3) Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru

.

WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób składania dokumentów!!!

.

Wypełniony wniosek z systemu NABÓR należy wydrukować, PODPISAĆ, zeskanować i dodać jako załącznik. Dokument, który nie został ręcznie podpisany jest nieważny!

Jeśli w podaniu zostały zaznaczone Kryteria uzupełniające (różnicujące), w zależności od wybranych odpowiedzi (np. zaznaczenie – rodzina wielodzietna) wymagane będą dodatkowe dokumenty. Można je pobrać z zakładki Dokumenty lub uzyskać w inny sposób (jak np. zaświadczenie od lekarza).

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

.

Wszystkie dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać w wymaganych miejscach oraz zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcie.

.

Skany lub zdjęcia należy dodać jako załączniki.

.

Często zadawane pytania – FAQ

.

.

.

UWAGA!!!

NIE ma konieczności, aby kandydat zakładał Profil Zaufany.

Logowanie następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się.

.

.

.

.

.
.

PROPONOWANE KLASY

.

.

Klasy AKADEMICKIE

.

Język obcy

I język

II język

.

Przedmioty rozszerzone

przedmioty dodatkowe w cyklu czteroletnim

Przedmioty
punktowane

.

1a

pre-IB

.

limit miejsc – 36

.

 

Matura Międzynarodowa – zasady naboru w zakładce:

Rekrutacja pre-IB

.

1b

PRAWNICZA

.

limit miejsc – 28

j. angielski

j. francuski

.

j. polski

j. angielski

historia

.

prawo
retoryka i stylistyka praktyczna

.

j. polski

matematyka

j. obcy

historia

1c1

MEDYCZNA DSD

.

limit miejsc – 14

.

j. niemiecki
(kontynuacja).j. angielski

.

biologia

chemia

język niemiecki (DSD)

.

biologia doświadczalna

biologia medyczna

chemia doświadczalna

analiza chemiczna

 

.

j. polski

matematyka

biologia

chemia

1c2

EKONOMICZNA

.

limit miejsc – 14

.

.

j. angielski

j. niemiecki

.

.

matematyka

informatyka

geografia

.

English for Business

prawo w biznesie


.

j. polski

matematyka

geografia

informatyka

1d

MEDYCZNA

.

limit miejsc – 28

j. angielski

j. niemiecki

.

biologia

chemia

.

biologia doświadczalna

biologia medyczna

chemia doświadczalna

analiza chemiczna

.

j. polski

matematyka

biologia

chemia

.

 

.

 – ULOTKA REKRUTACYJNA –

.

.

.

.

.

prez

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

rekrutacja1-galeria »