Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja – program IB, Admission regulations for the IB class

..

.

REGULAMIN PRZYJĘĆ z PODANIEM

.

ADMISSIONS REGULATIONS

.

 

Kandydaci przystępują do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego (poziom Advanced), języka polskiego oraz wybranych przedmiotów.

Po zakończeniu rekrutacji i przyjęciu do programu IB nie ma możliwości wyboru nowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (dotyczy przedmiotów objętych sprawdzianami uzdolnień kierunkowych).

.

 

O przyjęciu do klasy IB  decyduje uzyskanie przez kandydata minimum 60% łącznie ze wszystkich zdawanych przez niego egzaminów.

.

Candidates, aged 16-19, who have received education in schools belonging to educational systems of other countries are eligible for the recruitment process for the IB class.

Candidates take aptitude tests in English (Advanced level), Polish and selected subjects.

.Recruitment will be held on 3 June 2022. No other dates will be made available.

Candidates who receive a minimum 60% score from all aptitude tests combined will be accepted to the IB class.

.

ULOTKA REKRUTACYJNA

.

.

English – propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Chemia – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Computer science – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Fizyka – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Geografia – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Matematyka – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Biologia – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Historia – zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

.

.

Wszystkie informacje na temat Matury Międzynarodowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce:      International Baccalaureate

.

.

Informacja dodatkowa:

.

Każdy uczeń programu IB ponosi koszty związane z zakupem kalkulatora graficznego, podręczników oraz egzaminów maturalnych.

.

.

.


.

Cechy predysponujące kandydata do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury: zainteresowania, pasje, otwartość, ciekawość i dociekliwość, oczytanie, sięganie po książki spoza kanonu lektur, wiedza o świecie i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami, kreatywność, wrażliwość społeczna, ambicje naukowe, tolerancja wobec ludzi różnych przekonań, światopoglądów, religii, ras, narodowości, entuzjazm, samodzielność w formułowaniu opinii, umiejętność ich uzasadniania i obrony.

.