Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja – program IB, Admission regulations for the IB class

.

Dla uczniów obecnych klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej, zainteresowanych nauką w programie IB, prowadzone jest odrębne postępowanie rekrutacyjne.   

.

link – REGULAMIN + PODANIE

.

link – Admission regulations for the IB class

.

.

Kandydaci przystępują do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego (poziom Advanced) oraz wybranych przedmiotów.

.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniach 10-11.06.2019.   Nie przewiduje się dodatkowego terminu.

.

O przyjęciu do klasy IB (2F) decyduje uzyskanie przez kandydata minimum 60% łącznie ze wszystkich zdawanych przez niego egzaminów.

.

Students of the first class of an upper-secondary school or an equivalent class in a school belonging to the educational system of a different country who are interested in applying to the IB program will undergo a separate recruitment process.

Candidates take aptitude tests in English (Advanced level) and selected subjects.

Recruitment will be held on 10-11.06.2019. No other dates will be made available.

Candidates who receive a minimum 60% score from all aptitude tests combined will be accepted to the IB class.

.

English-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Biologia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Biologia-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Chemia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Chemia-przykładowe zadania na egzamin do klasy IB

Computer science-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Computer science-przykladowe zadania na egzamin do klasy IB

Fizyka-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Fizyka-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Geografia-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Geografia-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Historia-zagadnienia programowe na egzamnin do klasy IB 

History-propozycja zadań na egzamin do klasy IB

Matematyka-zagadnienia programowe na egzamin do klasy IB

Matematyka-przykładowe zadania na egzamin do klasy IB

.

.

Wszystkie informacje na temat Matury Międzynarodowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce:      International Baccalaureate

.

.

Informacja dodatkowa:

.

Każdy uczeń programu IB ponosi koszty związane z zakupem kalkulatora graficznego, podręczników oraz egzaminów maturalnych.

.

.

.


.

Cechy predysponujące kandydata do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury: zainteresowania, pasje, otwartość, ciekawość i dociekliwość, oczytanie, sięganie po książki spoza kanonu lektur, wiedza o świecie i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami, kreatywność, wrażliwość społeczna, ambicje naukowe, tolerancja wobec ludzi różnych przekonań, światopoglądów, religii, ras, narodowości, entuzjazm, samodzielność w formułowaniu opinii, umiejętność ich uzasadniania i obrony.

.