Aktualności

 

  .

.

.

 

.

.

   

 

logo konkursu RPM

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Rekrutacja pre-IB po SZKOLE PODSTAWOWEJ


.

.

.

.

Rekrutacja 2019/2020

.

.

..
link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu

.

 

.

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PRZYGOTOWAWCZEJ (KLASY P1D-pre-IB)  

.

.

Opis klasy – PDF

.


.

WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

.

.

.

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  język polski, matematyka, język obcy, chemia

.

Języki obce:

.

.

Kandydaci do tej klasy przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski, część pisemna i część ustna, poziom Upper-intermediate/Advanced).

Sprawdzian odbędzie się w dniach 10-11.06.2019r.    Nie przewiduje się dodatkowego terminu sprawdzianu.

Uprzejmie informujemy, że opłata za sprawdzian kompetencji językowych do klasy pre-IB nie jest obowiązkowa.

English-propozycja zadań na sprawdzian dla kandydatów do klasy pre-IB

.

.

.

Wszystkie informacje na temat Matury Międzynarodowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce:      International Baccalaureate

.

.

Informacja dodatkowa:

Uczniowie klasy pre-IB mają możliwość wyboru drugiego języka obcego (język francuski, język niemiecki, język hiszpański).

.

W II semestrze II roku klasy pre-IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których będzie uczył się w programie IB i z których będzie zdawał międzynarodowe egzaminy maturalne.

.

Każdy uczeń programu IB ponosi koszty związane z zakupem kalkulatora graficznego, podręczników oraz egzaminów maturalnych.

.

.

.


.

Cechy predysponujące kandydata do uczestnictwa w programie Międzynarodowej Matury: zainteresowania, pasje, otwartość, ciekawość i dociekliwość, oczytanie, sięganie po książki spoza kanonu lektur, wiedza o świecie i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami, kreatywność, wrażliwość społeczna, ambicje naukowe, tolerancja wobec ludzi różnych przekonań, światopoglądów, religii, ras, narodowości, entuzjazm, samodzielność w formułowaniu opinii, umiejętność ich uzasadniania i obrony.

.