Aktualności

 

  .

.

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

ROK SZKOLNY

.

.

org-roku-szk

logo-matura

.

.

Druki szkolne:

.

OŚWIADCZENIE dane osobowe    – przyjmuje wychowawca klasy

.

Życzenie organizowania zajęć z RELIGII   – przyjmuje wychowawca klasy

.

Życzenie organizowania zajęć z ETYKI   – przyjmuje wychowawca klasy

.

OŚWIADCZENIE ucznia pełnoletniego wyjaśniające powód nieobecności na zajęciach edukacyjnych    – przyjmuje wychowawca klasy

.

OŚWIADCZENIE – zwolnienie ucznia z WF na podstawie zaświadczenia lekarskiego – przyjmuje sekretariat

.

.

WNIOSEK o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej    – przyjmuje sekretariat

.

WNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa

.

 

.

Lista podręczników 2017/18:
.

klasy A-E

.

klasa 1F (pre-IB)

.

podręczniki IB

.

.

 

 ..

ROK SZKOLNY – galeria »