Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

ROK SZKOLNY

.

.

org-roku-szk

logo-matura

.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

.

.

LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

….

klasy 1-1

klasy 2-1

klasy 3-1

PROGRAM IB_podręczniki_2021 2022

 

 

.

.

DRUKI SZKOLNE

.

.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych (uczeń pełnoletni)

.

Formularz informacji o stanie zdrowia dziecka_zgodny z art. 155 Prawa oswiatowego

.

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

.

Klauzula zgody na samodzielny dojazd/powrót

.

Życzenie organizowania zajęć z RELIGII   – przyjmuje wychowawca klasy

.

Życzenie organizowania zajęć z ETYKI   – przyjmuje wychowawca klasy

.

Rezygnacja z zajęć WDŻ      – przyjmuje wychowawca klasy

.

OŚWIADCZENIE ucznia pełnoletniego wyjaśniające powód nieobecności na zajęciach edukacyjnych    – przyjmuje wychowawca klasy

.

OŚWIADCZENIE – zwolnienie ucznia z WF na podstawie zaświadczenia lekarskiego – przyjmuje sekretariat

.

.

WNIOSEK o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej    – przyjmuje sekretariat

.

WNIOSEK  o wydanie duplikatu świadectwa

.

Konwencja o prawach dziecka

.

.

.

.

 

DP

ROK SZKOLNY – galeria »