Aktualności

 

  .

 

.

.

.

.

 

 

.

,

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

„Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.”

Antoine de Saint-Exupéry

.

Opiekunowie:

 • prof. Olga Wyspiańska
 • prof. Małgorzata Rzepka

.

Struktura Samorządu Uczniowskiego:

 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego (ZSU)
 • Rzecznik Praw Ucznia (RPU)
 • Samorządy klasowe

.

Samorząd szkolny organizuje prawie wszystkie uroczystości szkolne:

 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Pożegnanie maturzystów
 • Opłatek szkolny
 • Forum z Dyrekcją
 • Dzień KEN
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego oraz jego uroczyste zaprzysiężenie

.

Zarząd Samorząd zajmuje się także:

 • organizacją Koncertów Charytatywnych
 • nowelizacją Konstytucji Uczniowskiej
 • przygotowaniem Drzwi Otwartych
 • organizacją szkolnej akcji fotograficznej i Nocy Filmowej
 • promocją bluz z logo II LO
 • koordynacją szkolnych zawodów sportowych (rozgrywki międzyklasowe)
 • przygotowaniem poczty walentynkowej, pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Kobiet, Dnia Naleśnika

 .

 

Zarząd Samorządu uczestniczy w akcjach charytatywnych, projektach, szkoleniach, Targach Edukacyjnych. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i władzami Miasta Poznania (udział w Młodzieżowej Radzie Miasta). Wraz z pocztem sztandarowym reprezentuje szkołę na uroczystościach miejskich.

.

...
samorzad-sklad

.

 

W czwartek, 17 lutego 2022 r. miało miejsce zaprzysiężenie świeżo wybranego Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz pożegnanie członków poprzedniej kadencji. Podczas niezwykle przejmującej uroczystości przemówienia wygłosiły: pani dyrektor Małgorzata Dembska, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani profesor Olga Wyspiańska, ustępująca przewodnicząca ZSU Julia Oleszyńska oraz obejmująca tę zaszczytną funkcję Julia Sokólska.

Oprócz słów uznania, gorących podziękowań i łez wzruszenia, mogliśmy jeszcze raz obejrzeć niektóre pamiętne chwile, dzięki filmikowi podsumowującemu dobiegającą końca kadencję samorządu. Nowo zaprzysiężony samorząd czuje się zmotywowany, żeby tak jak ich poprzednicy, godnie reprezentować szkołę i działać w interesie społeczności Dwójki.

.

 –  relacja  –                           – expose –

.


.

Miło nam poinformować, że Zarząd Samorządu Uczniowskiego przystąpił do projektu Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Będziemy się szkolić, a następnie napiszemy w Waszym imieniu projekty odpowiadające na bieżące potrzeby. Dowiemy się wielu rzeczy na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i na jego wzór zrealizujemy nasze pomysły.

.

Działania prowadzone są na zlecenie Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania oraz Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

.

Więcej szczegółów na stronie:

https://budzet.um.poznan.pl/pbo22/szkolny-budzet-obywatelski/

.

W tegorocznej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich (SBO), w której braliśmy udział, z dwóch zaproponowanych projektów wygrał ten zakładający kupno sprzętu umożliwiającego tworzenie podcastu.

.


.

W marcu minionego roku 20 uczniów (głównie z ZSU i z nim związanych) wzięło udział w zajęciach warsztatowych „Szkoła Soft Skills w Poznaniu” przeprowadzanych przez specjalistów z Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Podyplomowych Studiów Coachingu z WNPiD UAM w Poznaniu. Choć nastanie pandemii istotnie zahamowało realizację etapów projektu, dzięki zaangażowaniu i determinacji wszelkich zainteresowanych stron, udało się ostatecznie zakończyć warsztaty na przełomie marca i kwietnia tego roku, w nieuniknionej dziś formule zdalnej. Spotkania miały na celu poszerzenie naszej świadomości na temat: mocnych i słabych stron, analizie charakteru i zachowań w grupie oraz poszerzeniu umiejętności pracy w zespole. Poruszono także zagadnienia: team building, komunikacji interpersonalnej, kompetencji cyfrowych, negocjacji, kreatywnego myślenia oraz autoprezentacji.

.

Zdajemy sobie sprawę, że kompetencje miękkie należą do umiejętności kluczowych. Dzięki nim potrafimy współdziałać z innymi ludźmi, przedstawiać swoje stanowisko, tworzyć wizerunek w przestrzeni społecznej. Podobno każdy z nas posiada soft skills – nasi goście pokazali nam jak ćwiczyć te umiejętności i mieć tego świadomość. Wzięcie udziału w projekcie było fascynującym doświadczeniem, a zdobyte umiejętności na pewno przydadzą nam się w dorosłym życiu. Dziękujemy prof. Adamowi Szymaniakowi i czekamy na dalszą współpracę:)

Zofia Wieczorowska ZSU, Bartosz Witczak, 3a

.


,

24 lutego 2021 r. w auli szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia – pożegnanie członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego ustępującej kadencji oraz zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Obecne na obu uroczystościach były: Pani Dyrektor Małgorzata Dembska, Pani Dyrektor Edyta Sobczak, opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Pani Profesor Olga Wyspiańska oraz (duchowo) Pani Profesor Małgorzata Rzepka.

.

„Niełatwo jest się pożegnać, nawet zawodowemu eskapiście” – można przeczytać w „Przemytniku słów”. Pożegnanie po roku wytężonej pracy, pełnej wyzwań i dostosowywania się do wymagających warunków również do łatwych nie należało. Ustępujący przewodniczący ZSU – Mikołaj Wolanin podsumował przedsięwzięcia podjęte przez Samorząd Dwójki w kadencji 2020/21, cała uroczystość okraszona została ciepłymi słowami pochwał, podziękowań i życzeń sukcesów na dalszej drodze.

.

Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Rzeczniczka Praw Ucznia oraz osoby z nimi współpracujące oficjalnie rozpoczęli kadencję słowami przysięgi złożonej przed obliczami Dwójkowych patronek. Swoje exposé (które można przeczytać tutaj) wygłosiła nowo wybrana przewodnicząca ZSU – Julia Oleszyńska„W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu” – cytując Vivian Green, zmotywowała nowy Samorząd Dwójki do działania i zapowiedziała czas prężnej pracy z Dwójkowiczami i dla Dwójkowiczów.

Julia Oleszyńska

.


.

Z radością informujemy, że w budynku naszej szkoły pojawiły się nowe kanapy (na korytarzach przy salach nr 8 i 20). Teraz będzie można odpoczywać nie tylko przy bufecie, ale też na górnych piętrach starego budynku. Mamy nadzieję, że gdy już wrócimy do nauki stacjonarnej – każdy z radością zrelaksuje się na nowych sofach.

Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Miasta Poznania, pozyskanych w konkursie „Fundusz Samorządów Uczniowskich”.

W imieniu ZSU Mikołaj Wolanin i Filip Solecki

.

.


.

Doświadczenie izolacji,  zdalnego nauczania i pracy jest wyzwaniem dla wszystkich. Różnie sobie z nim radzimy. Czas pokazał, że część młodych ludzi wypadła z systemu. Część od początku kwarantanny nie zalogowała się wcale. Część jest zalogowana, ale od dwóch miesięcy nikt nie miał z nimi kontaktu. Niby są online, ale życiowo i towarzysko – offline. Czasem powodem jest zwykła nieśmiałość, która jeszcze bardziej niż w realu wyrzuca poza grupę. A czasem może dziać się coś trudniejszego. Kryzys związany z pandemią zachwiał bezpieczeństwem materialnym i emocjonalnym całych rodzin. Nasila się poczucie samotności, lęku, czasami pojawia się depresja czy przemoc. A izolacja sprawia, że trudniej zauważyć, że ktoś może potrzebować naszego zainteresowania albo pomocy.

https://efc.edu.pl/aktualnosc/sprawdzobecnosc-dolacz-do-akcji-fundacji-efc#0

.

My także przystąpiliśmy do akcji #sprawdzobecnosc –  27 maja ZSU przegłosował jednogłośnie zaangażowanie się w tę inicjatywę.  Podczas kwarantanny wspieraliśmy się poprzez zdalne środki komunikacji. Częściej wymienialiśmy wiadomości i telefony oraz zwracaliśmy uwagę na najbardziej potrzebujących zainteresowania, osoby wycofane, czy takie, których dawno nie widzieliśmy na e‑lekcjach.

Filip Solecki, ZSU

.


.

24 lutego 2020 r. miało miejsce zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz pożegnanie członkiń i członków poprzedniej kadencji. Podczas uroczystości mowy wygłosili: pani dyrektor Małgorzata Dembska, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani profesor Olga Wyspiańska, ustępująca przewodnicząca Liliana Saadi oraz nowy lider Zarządu Samorządu Uczniowskiego — Mikołaj Wolanin (treść mowy dostępna jest tutaj). Podczas zaprzysiężenia przedstawiono podjęte w zakończonej już kadencji działania, a także przypomniano, iż organy Samorządu Uczniowskiego działają po to, by służyć każdej uczennicy i każdemu uczniowi oraz umilać spędzany przez nich czas w szkole.

.

.


.

Dnia 24 stycznia 2020 roku odbyły się w naszej szkole wybory do nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W ich wyniku wyłoniona została dziesiątka osób z Zarządu.

O współpracę zostali też poproszeni: pomocnicy, technicy i poczet sztandarowy.

Frekwencja wyniosła 67%. Uroczyste Zaprzysiężenie odbędzie się 19 lutego 2020 w auli. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

opiekunowie ZSU: Olga Wyspiańska i Małgorzata Rzepka

.


.

Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

.

Jak co roku w naszej szkole odbędzie się kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Aby znaleźć się w dziesiątce wybranych należy od 13.01 do 17.01.2020 dostarczyć opiekunom ZSU prof. Oldze Wyspiańskiej lub prof. Małgorzacie Rzepce wypełnioną kartę zgłoszeniową z 60 podpisami uczniów i akceptacją wychowawcy (podpisem). Karty zgłoszeniowe można pobierać z sekretariatu od 13.01.2020. Proszę pamietać o zaznaczeniu czy kandydujecie na stanowisko ZSU (Zarząd Samorządu Uczniowskiego) czy RPU (Rzecznik Praw Ucznia).

.

Następnie w dniach od 20.01 do 23.01 będzie trwać kampania, a 24.01 odbędą się wybory. Kandydaci powinni w holu szkoły (na przygotowanych przez opiekunów tablicach) zawiesić swój program wyborczy (plakat), umieścić zdjęcie, krótkie informacje o sobie, konkretne propozycje zmian, ulepszeń i propozycji.

.

Dodatkowo (w terminie wskazanym przez obecny ZSU) kandydaci są zobowiązani do 1,5 min wystąpienia w auli na scenie podczas długiej przerwy i zaprezentowania siebie lub/i swojego programu. Analogicznie kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia.

.

Żadna inna forma prowadzenia kampanii w szkole nie jest dozwolona – poza plakatem, informacją na tablicy w holu szkoły.

.

Plakaty mogą oglądać wszyscy uczniowie w szkole, tak by 24.01 (piątek) zagłosować na wybranych kandydatów. Następnie komisja wyborcza (członkowie starego składu ZSU) zliczy głosy, a wyniki wyborów ogłosi jak najszybciej. Oficjalne zaprzysiężenie nowego ZSU odbędzie się 19.02.2020.

.

Opiekunowie ZSU

Olga Wyspiańska, Małgorzata Rzepka

 

.

.


.

FORUM Z DYREKCJĄ

.

20 listopada 2019 r. zostanie zapamiętany w II Liceum w Poznaniu pod dwoma znakami: świętowaniem 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, a także tegorocznym Forum z Dyrekcją, które również w niektórych kwestiach dotyczyło praw uczniów : )

.

Podczas miłego, 45-minutowego spotkania przedstawicieli Zarządu Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją II Liceum zapytano m.in. o: kwestię organizacji połowinek, istnienie Indywidualnego Programu Nauczania czy ustawienie baniaka z wodą na szkolnym korytarzu. Odpowiedzi Dyrekcji zostaną przekazane społeczności uczniowskiej w formie sprawozdania.

Mikołaj Wolanin, ZSU

.

.


.

.

Dnia 1 lutego 2019 został wybrany nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego kadencji 2019/2020 oraz współpracownicy.

.

.

W środę, 6 lutego 2019r., odbyło się pożegnanie starego oraz zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

.

Podczas ceremonii swoje przemówienia wygłosili pani dyrektor Małgorzata Dembska, opiekun samorządu uczniowskiego pan profesor Michałowicz, ustępująca przewodnicząca Julia Orłowska oraz jej następczyni, Liliana Saadi.

Podczas zaprzysiężenia został przedstawiony także raport z działalności ZSU w latach 2018/2019, film podsumowujący kadencję oraz podziękowania dla osób, bez których wydarzenia szkolne nie miałyby miejsca. Uroczystość okazała się bardzo poruszająca i nie obyła się bez wzruszeń.

Ceremonia rozpoczęła również kolejny rok pracy ZSU. Nowa kadencja otworzyła tego dnia następny rozdział dwójkowej historii. Trzymamy kciuki!

Julia Orłowska

DP
.

24 stycznia został uroczyście zaprzysiężony nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

.

.


.

W dniu 16 stycznia 2018r. w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbył się Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentowali:

Ksawery Dembiński (klasa 3e) – zastępca przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Poznania;

Julia Cyrson (klasa 3f) – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 2. LO;

Julia Orłowska (klasa 2a) – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 2. LO w nowej kadencji;

Paweł Gołębiowski (klasa 2f) – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2. LO w nowej kadencji;

– prof. Adrian Michałowicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego w 2. LO.

.

Podczas konferencji wymienialiśmy się poglądami z samorządami uczniowskimi z innych wielkopolskich szkół.

.

.


.

.

W środę, 22 lutego 2017r. odbyło się pożegnanie starego oraz zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ustępujący przewodniczący – Cyprian Rydlichowski,  podsumował rok intensywnej pracy ZSU. Nowa przewodnicząca, Julia Cyrson zarysowała plan na kolejną kadencję. Kolejny rok pracy dwójkowego ZSU zaczyna się już dziś!

.

.


17.02.2017 odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Po ciekawej ale zaciętej kampanii w wyniku powszechnego głosowania wyłoniono przewodniczącą – Julię Cyrson z klasy 2f i pozostałych członków Zarządu oraz współpracowników. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy miłej pracy na rzecz społeczności Dwójki!

.

..


.

Kalendarium wyborów do ZSU kadencja 2017/2018

.

– od 16.01.2017 – pobieranie z sekretariatu kart zgłoszeniowych; zbieranie 60 podpisów oraz podpisu wychowawcy

– do 27.01.2017 – przekazanie kart zgłoszeniowych opiekunom ZSU prof. O. Wyspiańskiej lub prof. A. Michałowiczowi

– od 13.02 do 16.02.2017 – kampania wyborcza (plakaty wyborcze w holu szkoły)

– 15.02.2017 – wystąpienia w auli kandydatów na RPU

– 16.02.2017 – wystąpienia w auli kandydatów na członków ZSU

– 17.02.2017wybory

– 22.02.2017 zaprzysiężenie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego

.

.


.

W czwartek 16 czerwca Samorząd Uczniowski zorganizował grill dla całej społeczności szkolnej.

.

.


.

ZAPROSZENIE:

babeczka-15740143

Są różne babeczki – gorące, z bogatym wnętrzem, nadziane… Wszyscy wiemy, że te z naszej szkoły są najlepsze! 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, Samorząd Uczniowski organizuje „Dzień Babeczek”, w ramach którego odbędzie się konkurs na… najpyszniejsze babeczki przygotowane przez uczniów naszej szkoły!

.

Cukiernicy amatorzy i pasjonaci gotowania, chętni do wzięcia udziału w tym kulinarnym pojedynku, proszeni są o przyniesienie swoich wypieków we wtorek (8 marca) na długą przerwę do auli, kiedy to jury podejmie się degustacji i oceny Waszych specjałów. Te najlepsze zostaną nagrodzone! Zachęcamy do wzięcia udziału nawet tych, którym z gotowaniem nie po drodze, bo przygotowujemy dla Was wiele atrakcyjnych nagród!

.

Marek Przybyszewski, ZSU

.

ROZSTRZYGNIĘCIE:

.

Dzień Babeczek w naszej szkole dobiegł końca! Z brzuchami pełnymi przepysznych smakołyków, możemy ogłosić wyniki dzisiejszego konkursu!

Poziom był bardzo wyrównany. Wszystkie były wyśmienite! Okazaliście się wyjątkowo dobrymi cukiernikami i przygotowaliście 72 babeczki, przez co jury stanęło przed trudnym zadaniem wybrania spośród nich tych najlepszych z najlepszych…

.

3. miejsce zajął Jacek Jankowiak (2b), który swoimi kokosowymi pysznościami podbił serca jurorów.

2. miejsce przypadło Uli Jakubowskiej (1a), której babeczki oprócz tego, że były, bez dwóch zdań, najpiękniejsze ze wszystkich, to okazały się mieć równie smakowite wnętrze!

1. miejsce należy się Julii Pietrzak (2f) i Magdzie Kiełbasiewicz (2f) – ich niezwykle oryginalne babeczki-kotki bardzo spodobały się jury, a gdy jurorzy spróbowali, jak smakują, byli już jednogłośni w swojej decyzji!

Przyznaliśmy również wyróżnienie Dorocie Barskiej (2d) za niezwykle oryginalny smak babeczek, który tak przypadł do gustu członkom jury, że muffinki Doroty zniknęły, bodajże, najszybciej ze wszystkich konkursowych wypieków!

.

Chyba żadną nagrodą nie dałoby się wystarczająco docenić doznań smakowych, jakie zagwarantowali nam uczestnicy dzisiejszego pojedynku, ale wkrótce skontaktujemy się z nimi, by przekazać skromne, w porównaniu do tej babeczkowej obfitości, upominki od ZSU :

Bardzo dziękujemy za tak szeroki odzew z Waszej strony i za wzięcie udziału w naszym konkursie! Dzięki Wam mamy ogromną motywację do dalszej pracy i do organizowania kolejnych inicjatyw dla tak zaangażowanej społeczności!

.

Marek Przybyszewski, ZSU

.


.

.

W środę, 10.02.2016, w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu odbyła się uroczystość pożegnania ustępującego oraz zaprzysiężenia nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Swoje przemówienia podczas ceremonii wygłosili Pani Dyrektor Małgorzata Dembska, opiekun SU Pani Profesor Olga Wyspiańska, ustępujący Przewodniczący SU Paweł Guzik oraz jego następca, Cyprian Rydlichowski. (zobacz exposé)

.

Podczas zaprzysiężenia został przedstawiony raport z działalności ZSU w latach 2015/2016 oraz zostały oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów do ZSU i na RPU (kadencja 2016/2017).

.

Wydarzenie uświetnił występ ustępującego Przewodniczącego Pawła Guzika z piosenką „U Nas W Dwójce”, filmik podsumowujący kadencję 2015/2016 oraz sesja fotograficzna.

.

Przewodniczący SU 2015/2016

Paweł Guzik

.

.


 

.

W piątek 5 lutego odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Frekwencja wyniosła 75,35%. Gratulujemy tym, którzy będą w Zarządzie oraz współpracownikom. Dziękujemy wszystkim kandydującym za ciekawe i inspirujące kampanie wyborcze. Jednocześnie przypominamy, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły – zatem zachęcamy do zgłaszania pomysłów do Zarządu oraz aktywnego włączenia się w życie II Liceum. W środę o godzinie 11.20 odbędzie się uroczyste Zaprzysiężenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Udział biorą pięcioosobowe delegacje klas.

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 .


.

Dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Samorządu poprzedniej kadencji podpisał oficjalnie, w obecności społeczności szkolnej, nową Konstytucję uczniowską. Twórcy tego dokumentu uporządkowali zapisy, w trybie konsultacji szkolnych uchwalili nowe, zadbali o dostosowanie do zewnętrznych aktów prawa. Konstytucja obowiązuje od marca 2015 roku kiedy to została przyjęta przez Zarząd Samorządu i Radę Pedagogiczną. Twórcom i Samorządowi gratuluję konsekwencji i staranności z jaką podeszli do swojego zadania.

.

opiekun SU

Olga Wyspiańska

.

 


.

21.01.2015, w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość pożegnania ustępującego oraz zaprzysiężenia nowego Samorządu Uczniowskiego. Swoje przemówienia podczas ceremonii wygłosili Pani Dyrektor Małgorzata Dembska, opiekunowie SU – Profesor Olga Wyspiańska oraz Profesor Adrian Michałowicz, ustępujący Przewodniczący ZSU – Tomasz Bachosz oraz jego następca, Paweł Guzik.    (zobacz expose)

.

Wydarzenie upłynęło pod znakiem podsumowań, wspomnień i rozliczeń obietnic, które padły podczas zeszłorocznej kampanii. Ponadto, na ręce Profesor Edyty Sobczak – byłego już opiekuna SU – złożone zostały podziękowania za 7-letnią opiekę i współpracę.

.

Uroczystość zakończyły projekcja filmu podsumowującego kadencję 2014 przygotowanego przez członkinię Samorządu, Zuzannę Borkowską, oraz krótka sesja zdjęciowa. Później członkowie zarówno ustępującego, jak i zaprzysiężonego Samorządu wzięli udział w części integracyjnej w sali 29.

.

~ z ramienia SU, Zuzanna Szklarska

.

.


 

Samorząd – Galeria »