Aktualności

 

  .

.

.

.

   

  logo konkursu RPM

.

.

dobrze zaprojektowana szkola

logo-fundacja czerneckiego

.

l2

,

akcja_edukacyjna_oficjalna-grafika

.

szacun-logo

Odbiór wyników matur

.

Absolwentów zapraszamy po odbiór wyników matur we wtorek 3 lipca.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane przez wychowawców w salach poszczególnych klas o godzinie 12.00.

DP

Rekrutacja

.

11 lipca godz.10.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

.

.

do 19 lipca godz.12.00

.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjumoryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku).

Pozostałe dokumenty:

3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres)

karta zdrowia

posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginały lub uwierzytelnione kopie należy złożyć w szkole do 20 lipca)

.

Godziny przyjmowania dokumentów:

11 lipca (środa) 10.00 – 15.00

12 lipca (czwartek) 10.00 – 15.00

13 lipca (piątek) 12.00 – 16.00

16 lipca (poniedziałek) 10.00 – 13.00

17 lipca (wtorek) 10.00 – 13.00

18 lipca (środa) 10.00 – 13.00

19 lipca (czwartek) 10.00 – 12.00

.

20 lipca godz.13.00

.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

DP

 

 

Indywidualne wyniki matur 2018

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem swojej szkoły.

.

Po odbiór loginu i hasła zapraszamy do sekretariatu II LO. Absolwent odbiera login i hasło osobiście.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

 

.

– link do strony OKE –

DP

.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy pięknych wakacji!

DP

.

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przesłał gratulacje w związku z sukcesem olimpijskim Olafa Łozowskiego z klasy 2f. Olaf uzyskał tytuł LAUREATA XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości    – treść listu –

DP